reached là gì

/ri:tʃ/

Thông dụng

Danh từ

Sự chìa rời khỏi, sự trải ra
Sự với (tay); tầm với
out of (beyond) reach
ngoài tầm với, quá xa cách ko với cho tới được
within reach of
trong tầm với, ở ngay gần với cho tới được
within easy reach of the station
ở ngay gần ngôi nhà ga
(thể dục,thể thao) tầm choạc tay (để đấm đối phương...)
(nghĩa bóng) tầm nắm rõ, chuyên môn, khả năng; phạm vi hoạt động
within someone's reach
vừa chuyên môn ai
beyond someone's reach
quá mức độ ai
Khoảng rộng lớn, nhiều năm rộng lớn (đất...)
a reach of land
một dải khu đất rộng
Khúc sông (trông thấy được thân thuộc nhì khu vực ngoặt)
(hàng hải) lối chạy vạt (của thuyền)

Ngoại động từ

( + out) chìa rời khỏi, trả (tay) ra
to reach out one's hand
chìa tay ra
trees reach out their branches
cây chìa cành ra
Với tay, với lấy, tiếp cận
to reach the ceiling
với cho tới trần nhà
to reach down one's hat
với lấy loại nón xuống
reach mạ the dictionary, will you?
anh thực hiện ơn với giùm tôi cuốn kể từ điển
Đến, cho tới, lên đường đến
your letter reached mạ yesterday
thư anh cho tới tôi hôm qua
to reach an agreement
đi cho tới một sự thoả thuận
to reach the age of sixty
đến tuổi hạc sáu mươi
Có thể thấu cho tới, hoàn toàn có thể tác động đến
to reach someone's conscience
thấu cho tới lộc tâm ai

Nội động từ

Trải rời khỏi cho tới, chạy nhiều năm tới
the garden reaches the river
khu vườn chạy nhiều năm đến tới tận con cái sông
Với tay, với lấy
to reach out for something
với lấy loại gì
Đến, tới
as far as the eyes can reach
xa tít, xa cách cho tới điểm tầm đôi mắt hoàn toàn có thể nhìn cho tới được
to reach to tát the bottom
xuống tận đáy
the memory reaches back over many years
ký ức lưu giữ lại được trong thời gian xa cách xưa

hình thái từ

  • V-ed: Reached
  • V-ing: reaching
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
Dự luật đăng kí, review và cho phép xuất hiện hóa hóa học vô EU

Chuyên ngành

Toán & tin

đạt được

Cơ - Điện tử

Tầm với, tầm tác động, đoạn trục nối thêm thắt, sựmắc go

Xây dựng

khúc sông

Giải quí EN: A channel's length in terms of its area, depth, slope, and discharge.a channel's length in terms of its area, depth, slope, and discharge.

Giải quí VN: Một đoạn kênh về góc nhìn mặt phẳng, chừng thâm thúy, chừng nghiêng, và dòng sản phẩm xả.

Bạn đang xem: reached là gì

downstream reach
khúc sông hạ lưu
summit reach
khúc sông phân nước
upstream reach
khúc sông thượng lưu
khuỷu tay
đoạn kênh thẳng
đoạn sông
đoạn sông thẳng
sự với
tầm với/ đoạn kênh

Giải quí EN: Any of various actions or objects thought to tát resemble the extending of the arm; specific uses include: a continuous stretch of water situated between two locks or canals.

Giải quí VN: Một vô số những hoạt động và sinh hoạt hoặc vật thể được nghĩ rằng tương tự động với phần không ngừng mở rộng cánh tay; cách sử dụng riêng: một mạch nước liên tiếp ở thân thuộc nhì cửa ngõ cống hoặc kênh.

Điện tử & viễn thông

liên lạc được
gọi được (thuê bao)

Kỹ thuật cộng đồng

bán kính hình họa hưởng
bán kính hoạt động
đạt được
Easy To Reach (ETR)
dễ đạt được
đòn tay
miền
headwater reach
miền thượng lưu
reach conjugation
sự link những miền
reach of a river
miền tác động của sóng
miền hình họa hưởng
reach of a river
miền tác động của sóng
phạm vi hình họa hưởng
rầm dọc
tầm nhìn xa
với

Giải quí EN: In micromotion studies, the elemental motion of moving the empty hand toward an object.

Xem thêm: charge nghĩa là gì

Giải quí VN: Trong phân tích vi hoạt động , hoạt động bộ phận của tay ko cho tới dụng cụ.

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ability , ambit , capacity , command , compass , distance , extension , gamut , grasp , horizon , influence , jurisdiction , ken , latitude , magnitude , mastery , orbit , play , power , purview , radius , scope , spread , sweep , swing , length , span , stretch , range , extent , realm , sphere , expansion , space
verb
arrive , attain , catch up to tát , kiểm tra in , clock in , come , come to tát , enter , gain on , get as far as , get in , get to tát , hit , hit town , land , make , make it , make the scene , overtake , ring in , roll in , show , show up , sign in , turn up , wind up at , approach , buck , carry to tát , come at , come up to tát , tương tác , continue to tát , encompass , kết thúc , equal , extend to tát , feel for , get a hold of , get hold of , go , go as far as , go on , go to tát , grasp , hand , hold out , join , lead , lunge , make tương tác with , pass , pass along , put out , roll on , seize , shake hands , shoot , span , spread , stand , strain , strike , accomplish , achieve , amount to tát , arrive at , climb to tát , drop , fall , gain , move , rack up * , realize , score , sink , win , affect , get , get in touch , get through , influence , keep in tương tác , keep in touch , maintain , sway , touch , outstretch , stretch , carry , lập cập , pull in , aggregate , number , lập cập into , total , ambit , amount , compass , expanse , extend , extent , find , fulfill , get at , penetrate , purview , range , scope , strive

Từ ngược nghĩa

Xem thêm: faqs là gì

tác fake

ㄨ•Mèø £ười•ㄨ , [DQ]__AWM__2010, khanh tuong, Admin, dzunglt, Khách, Hien Luong, Đặng hướng dẫn Lâm, Lê Trọng Sâm, Ngọc, Luong Nguy Hien, Trang

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ