receive là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈsiv/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈsiv]

Ngoại động từ[sửa]

receive ngoại động từ /rɪ.ˈsiv/

Xem thêm: sentinels là gì

Bạn đang xem: receive là gì

 1. Nhận, lĩnh, thu.
  on receiving your letter — khi có được thư anh
  to receive the news — có được tin
  to receive money — nhận (lĩnh, thu) tiền
 2. Tiếp, tiếp đón, tiếp đãi.
  to receive guest — tiếp khách hàng, tiếp đãi khách
 3. Kết hấp thụ (ai vào một trong những tổ chức), thu nhận, tiêu thụ (một ý kiến đề xuất... ).
  to receive someone into a party — kết hấp thụ người nào là vào một trong những đảng
  the proposal was well received — ý kiến đề xuất được hoan nghênh
 4. (Pháp lý) Chứa chấp (đồ gian).
  to receive stolen goods — chứa chấp chấp thiết bị trộm cắp
 5. Chứa đựng.
  a lake to tát receive the overflow — một chiếc hồ nước nhằm chứa chấp nước sông tràn ra
 6. Đỡ, Chịu, bị; được.
  to receive the sword-point with one's shield — giơ mộc lên nâng mũi kiếm
  the walls cannot receive the weight of the roof — những tường ngăn ấy ko Chịu nổi mức độ nặng nề của cái nhà
  to receive a refusal — bị kể từ chối
  to receive sympathy — được cảm tình
 7. Tin, thừa nhận là chính.
  they received the rumour — bọn họ tin yêu loại tin yêu vọng gác ấy
  a maxim universally received — một câu châm ngôn nhưng mà người nào cũng thừa nhận là đúng
 8. Đón (một lối bóng, một trái khoáy bóng trị đi).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

receive nội động từ /rɪ.ˈsiv/

 1. Tiếp khách hàng (có ở trong nhà nhằm tiếp khách).
  he receives on Sunday afternoons — ông tớ tiếp khách hàng vô những chiều mái ấm nhật
 2. Nhận quà; lĩnh chi phí, lĩnh lương; thu chi phí.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "receive". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)