recruited là gì

/ri'kru:t/

Thông dụng

Danh từ

Lính mới mẻ, tân binh
new recruits
những tân binh mới mẻ tuyển chọn mộ
Hội viên mới mẻ, member mới mẻ (của một đội chức, trào lưu...)

Ngoại động từ

Tuyển, mộ (lính mới); dò xét tăng, tuyển chọn tăng, lấy tăng (người cho tới một đội chức...)
Bổ sung khu vực trống
Phục hồi; lấy mức độ khoẻ lại
to recruit one's health
phục hồi mức độ khoẻ
to go lớn the seaside lớn recruit
ra hải dương nhằm nghỉ dưỡng lấy lại mức độ khoẻ

Kỹ thuật cộng đồng

Nghĩa thường xuyên ngành

tuyển chọn
recruit (verb)
tuyển lựa chọn (nhân công)

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

tuyển (nhân viên)

Nguồn không giống

  • recruit : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apprentice , beginner , convert , draftee , enlisted person , fledgling , gi * , greenhorn * , helper , initiate , learner , neophyte , newcomer , new person , novice , novitiate , plebe , proselyte , rookie , sailor , selectee , serviceperson , soldier , tenderfoot * , trainee , volunteer
verb
augment , better , build up , gọi lớn arms , gọi up , deliver , draft , engage , enlist , enroll , fill up , find human resources , gain , impress , improve , induct , levy , mobilize , muster , obtain , procure , proselytize , raise , reanimate , recoup , recover , recuperate , refresh , regain , reinforce , renew , repair , replenish , repossess , restore , retrieve , revive , round up , select , sign on , sign up , store up , strengthen , supply , take in , take on , win over , assemble , beginner , draftee , inductee , neophyte , newcomer , novice , rookie , soldier , tyro , volunteer