rectangle nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /´rek¸tæηgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình chữ nhật

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình chữ nhật

  Kỹ thuật công cộng

  hình chữ nhật
  Berne rectangle
  hình chữ nhật Berme
  length of a rectangle
  chu vi hình chữ nhật
  length of rectangle
  chu vi hình chữ nhật
  rectangle rule
  quy tắc hình chữ nhật
  rounded rectangle
  hình chữ nhật góc tròn
  selection rectangle
  hình chữ nhật lựa
  thẳng góc
  vuông góc

  Kinh tế

  hình chữ nhật

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: rectangle nghĩa là gì

  Xem thêm: debit là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ