rejoice là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈdʒɔɪs/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈdʒɔɪs]

Ngoại động từ[sửa]

rejoice ngoại động từ /rɪ.ˈdʒɔɪs/

 1. Làm cho tới vui vẻ mừng, thực hiện cho tới mừng cuống.
  we are rejoiced to tướng see him here — Shop chúng tôi vui vẻ mừng thấy anh tớ ở đây
  the boy's success rejoiced his mother's heart — sự thành công xuất sắc của đứa con trẻ thực hiện vui vẻ lòng người mẹ

Chia động từ[sửa]

rejoice

Bạn đang xem: rejoice là gì

Xem thêm: yeh là gì

Xem thêm: aromatic là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to rejoice
Phân kể từ hiện nay tại rejoicing
Phân kể từ vượt lên khứ rejoiced
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại rejoice rejoice hoặc rejoicest¹ rejoices hoặc rejoiceth¹ rejoice rejoice rejoice
Quá khứ rejoiced rejoiced hoặc rejoicedst¹ rejoiced rejoiced rejoiced rejoiced
Tương lai will/shall² rejoice will/shall rejoice hoặc wilt/shalt¹ rejoice will/shall rejoice will/shall rejoice will/shall rejoice will/shall rejoice
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại rejoice rejoice hoặc rejoicest¹ rejoice rejoice rejoice rejoice
Quá khứ rejoiced rejoiced rejoiced rejoiced rejoiced rejoiced
Tương lai were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại rejoice let’s rejoice rejoice
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

rejoice nội động từ /rɪ.ˈdʒɔɪs/

 1. Vui mừng, hoan.
 2. (+ in) Vui hưởng trọn (cái gì), vô cùng niềm hạnh phúc đã có được (cái gì); (đùa cợt) sở hữu (cái gì).
  to rejoice in something — vô cùng niềm hạnh phúc đã có được loại gì;(đùa cợt) sở hữu (cái gì)
 3. Vui chơi; liên hoan, ăn mừng.

Chia động từ[sửa]

rejoice

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to rejoice
Phân kể từ hiện nay tại rejoicing
Phân kể từ vượt lên khứ rejoiced
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại rejoice rejoice hoặc rejoicest¹ rejoices hoặc rejoiceth¹ rejoice rejoice rejoice
Quá khứ rejoiced rejoiced hoặc rejoicedst¹ rejoiced rejoiced rejoiced rejoiced
Tương lai will/shall² rejoice will/shall rejoice hoặc wilt/shalt¹ rejoice will/shall rejoice will/shall rejoice will/shall rejoice will/shall rejoice
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại rejoice rejoice hoặc rejoicest¹ rejoice rejoice rejoice rejoice
Quá khứ rejoiced rejoiced rejoiced rejoiced rejoiced rejoiced
Tương lai were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice were to rejoice hoặc should rejoice
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại rejoice let’s rejoice rejoice
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "rejoice". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=rejoice&oldid=1905067”