response to là gì

/rɪˈspɒns/

Thông dụng

Danh từ

Sự trả lời; câu trả lời
she made no response
cô tớ ko trả lời
Sự đáp lại, sự tận hưởng ứng
a poor response to tướng the appeal for funds
một sự tận hưởng ứng keo dán giấy kiệt (chưa tận hưởng ứng rất là mình)
in response to tướng the appeal
hưởng ứng tiếng kêu gọi
to meet with a warm response
được tận hưởng ứng nhiệt độ liệt
Sự phản xạ lại; sự ứng phó lại (khi bị kích ứng...)
( (thường) số nhiều), (tôn giáo) phụ xướng (như) responsory

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

sự phản xạ lại

Vật lý

hệ số đáp ứng
sự thỏa mãn nhu cầu tần

Xây dựng

sự khiến cho phản ứng

Y học

sự vấn đáp, đáp lại, phản ứng

Điện

đáp tuyến
frequency response
đáp tuyến tần số

Điện lạnh

sự tận hưởng ứng

Điện

sự trả lời

Giải mến VN: Là logarit của tỷ số biên chừng tín hiệu đi ra với tín hiệu biên chừng vô tính bởi vì dexiben bên trên một tranh bị khuếch tán hoặc vấn đề với cùng một dải tần số thao tác làm việc. Một lối màn trình diễn biến đổi thiên của độ quý hiếm số này theo đuổi tần số biểu thị bên trên trục hoành chừng theo đuổi giải logarit của tần số.

Kỹ thuật cộng đồng

bộ đáp ứng

Giải mến VN: Sở thu tín hiệu rađa loại cấp cho kể từ máy trừng trị đáp.

Bạn đang xem: response to là gì

Xem thêm: drop in the bucket là gì

đặc trưng
frequency response of the demodulator
đặc trưng tần số giải điều
frequency response of the demodulator
đặc trưng tần số tách sóng
impulse response
đường đặc thù xung lực
response characteristic
đặc trưng đáp ứng
response characteristic
đặc trưng tần số
response characteristic
tính hóa học đặc thù phản hồi
spectral-temporal-spatial response characteristics
các đặc thù phổ-không-thời gian
temperature response
đường đặc thù nhiệt độ độ
đáp ứng
độ đáp ứng
độ nhạy

Giải mến VN: Độ tinh tế đem nhị ý nghĩa: 1-Độ tinh tế vận tốc hoặc vận tốc mô tơ tăng nhanh chóng từng nào khi ấn cần thiết giẫm vận tốc. 2-Độ tinh tế của khối hệ thống lái hoặc xe pháo thay đổi phía nhanh chóng từng nào khi xoay tay lái.

bass response
độ tinh tế âm trầm
colour response
độ tinh tế bén
dose response relationship
quan hệ chừng nhạy
frequency response
độ tinh tế tần số
harmonic response
độ tinh tế sóng hình sin
low pass filter response
độ tinh tế của cục thanh lọc thông thấp
main lobe response
độ tinh tế của búp chính
noise response of receiver
độ tinh tế của giờ đồng hồ ồn máy thu
response to tướng power
độ tinh tế công suất
response to tướng voltage
độ tinh tế năng lượng điện áp
side-lobe response
độ tinh tế của búp bên
đường quánh trưng
impulse response
đường đặc thù xung lực
temperature response
đường đặc thù nhiệt độ độ
phản ứng
color response
phản ứng màu
earthquake response spectrum
phổ phản xạ động đất
evoked response
phản ứng khêu gợi ra
immune response
phản ứng miễn dịch
impulse response
phản ứng xung lực
limited response
bị số lượng giới hạn phản ứng
limited response
bị giới hạn phản ứng
response area
vùng phản ứng
reticulocyte response
phản ứng hồng huyết cầu lưới
sự báo nhận
sự đáp ứng

Giải mến VN: Là logarit của tỷ số biên chừng tín hiệu đi ra với tín hiệu biên chừng vô tính bởi vì dexiben bên trên một tranh bị khuếch tán hoặc vấn đề với cùng một dải tần số thao tác làm việc. Một lối màn trình diễn biến đổi thiên của độ quý hiếm số này theo đuổi tần số biểu thị bên trên trục hoành chừng theo đuổi giải logarit của tần số.

sự xài hao
tín hiệu đáp

Kinh tế

câu trả lời
đáp ứng
hưởng ứng
phản ứng
buyer response
phản ứng của những người mua
consumer response
phản ứng người xài dùng
customer response
phản ứng của những người xài dùng
direct response
phản ứng trực tiếp
response list
danh sách người chi tiêu và sử dụng phản xạ tích cực
sales response function
hàm số phản xạ xài thụ
stimulus-response theory
thuyết kích thích-phản ứng
sự đáp lại
sự hồi đáp
sự trả lời
thư trả lời
thư hồi đáp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acknowledgment , antiphon , back talk * , comeback , counter , double-take , echo , feedback , hit , kickback * , knee-jerk reaction * , lip * , rejoinder , reply , respond , retort , return , reverberation , riposte , sass * , snappy comeback * , vibes , wisecrack , reaction , retroaction , answer , antiphone , antiphony , hyperesthesia , repartee , replication

Từ ngược nghĩa