reuse nghĩa là gì

/ri:´ju:z/

Thông dụng

Ngoại động từ

Dùng lại
to reuse an old envelope
dùng lại một phong so bì cũ

Danh từ

Sự người sử dụng lại; sự được sử dụng lại

Hình thái từ

  • V_ed : reused
  • V_ing : reusing

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

sử dụng lại
object reuse
sự người sử dụng lại đối tượng
reuse factor
hệ số dùng lại

Xây dựng

sự người sử dụng lại
tái dụng

Kỹ thuật công cộng

dùng lại
object reuse
sự người sử dụng lại đối tượng
reuse factor
hệ số dùng lại
reuse of water
sự người sử dụng lại nước

Kinh tế

dùng lại
sử dụng lại
sự người sử dụng lại
sự tái ngắt sử dụng
sự dùng lại

tái sử dụng

Bạn đang xem: reuse nghĩa là gì

Xem thêm: son nghĩa là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ