revolution nghĩa là gì

/,revə'lu:ʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự xoay vòng; vòng quay; vòng, tua
revolutions per minute
số vòng xoay từng phút
(toán học); (thiên văn học) sự xoay vòng
Cuộc cách mệnh (nhất là bởi vì vũ lực, lật sụp một chính sách cai trị)
the socialist revolution
cuộc cơ hội social mái ấm nghĩa
the national democratic revolution
cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ
Cuộc cách mệnh (sự thay cho thay đổi trọn vẹn về cách thức, thực trạng..)
a revolution in the treatment of cancer
một cuộc cách mệnh vô cơ hội chữa trị ung thư
a technological revolution
một cuộc cách mệnh vô công nghệ

Chuyên ngành

Xây dựng

quay [sự quay]

Cơ - Điện tử

Sự cù tròn trặn, vòng quay

Toán & tin

[sự, phép] xoay, quay; sự tiến bộ hoá; (thiên văn ) sự vận động vòng quanh
bipartite revolution
phép cù tuy nhiên diện

Điện

vòng (quay)

Kỹ thuật công cộng

hồi quy
lập lại
máy điểm vòng
revolution counter
máy điểm vòng quay
số vòng quay
revolution counter
máy điểm số vòng quay
revolution counter
máy điểm số vòng xoay (động cơ, phụ tùng)
revolution indicator
thiết bị chỉ báo số vòng quay
revolution per minute
số vòng xoay vô một phút
revolution per minute (rpm)
số vòng xoay từng phút
revolution per minute (RPM)
số vòng xoay một phút
sự quay
sự cù vòng
sự xoay
sự xoay vòng
vòng quanh
sidereal period of revolution (ofa satellite)
chu kỳ cù vòng (quanh) sao của vệ tinh
vòng quay
mean sidereal period of revolution
chu kỳ khoảng của vòng xoay sao
number of revolution
số vòng quay
revolution counter
bộ điểm vòng quay
revolution counter
máy điểm vòng quay
revolution counter
máy điểm số vòng quay
revolution counter
máy điểm số vòng xoay (động cơ, phụ tùng)
revolution indicator
đồng hồ nước đo vòng quay
revolution indicator
thiết bị chỉ báo số vòng quay
revolution per minute
số vòng xoay vô một phút
revolution per minute
vòng cù một phút
revolution per minute
vòng cù phút
revolution per minute (rpm)
số vòng xoay từng phút
revolution per minute (RPM)
số vòng xoay một phút
two-revolution press
máy in nhì vòng quay

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: revolution nghĩa là gì

Xem thêm: treatment là gì

NHÀ TÀI TRỢ