revolve là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈvɑːlv/

Ngoại động từ[sửa]

revolve ngoại động từ /rɪ.ˈvɑːlv/

 1. Suy chuồn xét lại, nghĩ về chuồn nghĩ về lại (một việc gì vô trí).
  to revolve a problem in one's mind — suy chuồn xét lại một yếu tố vô trí
 2. Làm mang đến (bánh xe cộ... ) tảo tròn xoe.

Chia động từ[sửa]

revolve

Bạn đang xem: revolve là gì

Xem thêm: safe là gì

Xem thêm: sentinels là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to revolve
Phân kể từ hiện nay tại revolving
Phân kể từ vượt lên trên khứ revolved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại revolve revolve hoặc revolvest¹ revolves hoặc revolveth¹ revolve revolve revolve
Quá khứ revolved revolved hoặc revolvedst¹ revolved revolved revolved revolved
Tương lai will/shall² revolve will/shall revolve hoặc wilt/shalt¹ revolve will/shall revolve will/shall revolve will/shall revolve will/shall revolve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại revolve revolve hoặc revolvest¹ revolve revolve revolve revolve
Quá khứ revolved revolved revolved revolved revolved revolved
Tương lai were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại revolve let’s revolve revolve
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

revolve nội động từ /rɪ.ˈvɑːlv/

 1. Quay tròn xoe, xoay xung quanh (bánh xe cộ... ).
  the earth revolves on its axis and about the sum at the same time — ngược khu đất tự động tảo xung xung quanh nó, đôi khi tảo xung xung quanh mặt mày trời

Chia động từ[sửa]

revolve

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to revolve
Phân kể từ hiện nay tại revolving
Phân kể từ vượt lên trên khứ revolved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại revolve revolve hoặc revolvest¹ revolves hoặc revolveth¹ revolve revolve revolve
Quá khứ revolved revolved hoặc revolvedst¹ revolved revolved revolved revolved
Tương lai will/shall² revolve will/shall revolve hoặc wilt/shalt¹ revolve will/shall revolve will/shall revolve will/shall revolve will/shall revolve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại revolve revolve hoặc revolvest¹ revolve revolve revolve revolve
Quá khứ revolved revolved revolved revolved revolved revolved
Tương lai were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve were to revolve hoặc should revolve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại revolve let’s revolve revolve
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "revolve". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=revolve&oldid=1907122”