right up my street là gì

It means that it is ideal for you. It is exactly what you lượt thích and need.

"I love this idea... It's right up my street."

Bạn đang xem: right up my street là gì

Another way you might hear this is "right up my alley."

"I love this job.. It's right up my alley."

Meaning something you are good at or experienced in.

Like if you asked someone đồ sộ fix your house they could say: "sure! I have been a carpenter for many years! This is right up my street"

Xem thêm: kerosene là gì

it means it is something you lượt thích or are interested in

내 취향이다

People mostly say “right up my alley”. I’ve never heard someone say right up my street in conversation

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn với biết phương pháp nâng cấp khả năng ngôn từ của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, bạn cũng có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tôi không tính tiền ✍️✨.

Đăng ký