rods là gì

/rɒd/

Thông dụng

Danh từ

Cái que, loại gậy gộc, loại cần
Gậy, roi; (nghĩa bóng) sự trừng phạt; ( the rod) sự người sử dụng cho tới phụt vọt
Gậy quyền
Cần câu (như) fishing rod
Người câu cá (như) rod man
Sào (đơn vị đo chiều lâu năm của Anh vì như thế khoảng tầm sát 5 m)
(sinh vật học) vi trùng que; kết cấu hình que
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) súng sáu, súng ngắn
Như perch
(kỹ thuật) thanh, cần thiết, thanh kéo, tay đòn
to make a rod for one's own back
gậy ông đập sườn lưng ông
To rule (somebody/something) with a rod of iron/with an iron hand
Thống trị vì như thế bàn tay sắt; độc tài
spare the rod and spoil the child
(tục ngữ) yêu thương mang lại phụt, ghét bỏ mang lại chơi

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Hình:Connecting rob.jpg

Thanh, cần thiết, đòn, thanh kéo, thanh truyền

Cơ khí & công trình

gậy nhỏ

Toán & tin tưởng

sào đo (đơn vị của Anh, vì như thế 5, 029m)

Vật lý

cấu đòn bẩy
cấu thanh
sào đo (trắc địa)
thanh mức

Xây dựng

sào đo (đơn vị của anh ấy vì như thế 5.092m)

Điện lạnh

đũa

Kỹ thuật công cộng

báng
cần
cấu phiên bản lề
cọc
cọc tiêu
đòn
que
que hàn
sào tiêu
thanh thép tròn
thép thanh
trụ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
baton , billet , birch , cane , cylinder , dowel , ingot , mace , pin , rodule , scepter , sceptre , shaft , slab , spike , staff , stave , stick , strip , switch , wand , bar , bloom , 16-1/2 feet , axle , bamboo , bolt , crowbar , fasces , perch , pole , scion , skewer , spindle , spoke , tư vấn , toggle , twig , whip

Bạn đang xem: rods là gì

Xem thêm: great deal of là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ