roof là gì

/ru:f/

Chuyên ngành

Xây dựng

lớp lợp
lợp nhà
mái hầm
mái, lớp lợp

Kỹ thuật cộng đồng

lợp mái
nóc
mái

Giải mến EN: The cover of a building, including the framework and the materials..

Giải mến VN: Phần nóc của một tòa mái ấm bao hàm cả cấu hình sườn và vật tư.

Bạn đang xem: roof là gì

mái lò
mái nhà
phủ mái
vách
vòm
vòm lò

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apex , cap , crest , crown , peak , summit , top , vertex , canopy , ceiling , covering , cupola , dome , gable , gambrel , house , palate , parapet , rafter , shelter , slate , truss

Xem thêm: payout là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ