rural area là gì

Công cụ cá nhân
 • /´ruərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) vùng quê, thôn dã; ở vùng vùng quê, khêu lên vùng nông thôn
  rural areas
  vùng nông thôn
  life in rural Britain
  cuộc sinh sống ở vùng vùng quê nước Anh
  rural constituency
  khu bầu cử miền nông thôn
  to live in rural seclusion
  sống khác hoàn toàn ở miền quê

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  nông thôn
  network of rural settlements
  mạng lưới khu vực dân sinh sống nông thôn
  Opportunities for Rural Areas (ECR&D programme on Telematic System) (ORA)
  Các thời cơ cho những vùng vùng quê (Chương trình phân tích trở nên tân tiến của EC về những khối hệ thống viễn tin
  population distributed by urban and rural area
  dân số phân phối bám theo trở thành thị và nông thôn
  population distribution over rural areas
  sự phân bổ dân sinh sống nông thôn
  rural architecture
  kiến trúc nông thôn
  rural area
  vùng nông thôn
  Rural Area Network Design (RAND)
  thiết kế tiếp mạng chống nông thôn
  rural atmosphere
  khí quyển nông thôn
  rural automatic exchange
  tổng đài tự động hóa nông thôn
  Rural Automatic Exchanges (RAX)
  các tổng đài tự động hóa nông thôn
  rural development
  sự trở nên tân tiến nông thôn
  rural district
  khu vực nông thôn
  rural economy
  kinh tế nông thôn
  rural electric network
  lưới năng lượng điện nông thôn
  rural electrification department
  phòng (ban) năng lượng điện khí hóa nông thôn
  rural house
  nhà (ở) nông thôn
  rural locality
  khu dân sinh sống nông thôn
  rural network
  mạng vùng nông thôn
  rural planning
  quy hoạch nông thôn
  rural population
  dân số nông thôn
  rural road
  đường nông thôn
  rural school
  trường ở nông thôn
  Rural Service Area (RSA)
  khu vực cty nông thôn
  rural settlement
  khu nhà tại nông thôn
  rural settlement
  điểm dân sinh sống nông thôn
  rural settlement development
  sự thi công nông thôn
  rural switch
  chuyển mạch mạng nông thôn
  rural water supply
  sự cung ứng nước nông thôn
  Small Rural Exchange (CX)
  tổng đài vùng quê cỡ nhỏ

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  agrarian , agricultural , agronomic , arcadian , backwoods , bucolic , countrified , farm , georgic , idyllic , natural , outland , pastoral , provincial , ranch , rustic , rustical , simple , sylvan , unsophisticated , campestral , agrestic , backwoodsy , churlish , country , geoponic , peasant , unspoiled , villatic

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: rural area là gì

  Xem thêm: put it down nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ