saber là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'seibə/

Bạn đang xem: saber là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu ngôi nhà đề
 • danh từ

  kiếm lưỡi cong (của kỵ binh)

  a sabre cut

  nhát kiếm; sẹo vết kiếm

 • (số nhiều) (sử học) kỵ binh; đơn vị chức năng kỵ binh

 • cái gạn thuỷ tinh nghịch (nóng chảy)

  Xem thêm: special offer là gì

 • động từ

  đâm vị lần, chém vị kiếm

  Cụm từ/thành ngữ

  the sabre

  lực lượng quân sự chiến lược, sự cai trị quân sự

  sabre rattling

  Xem thêm: sole là gì

  sự đe doạ binh đaoTừ vựng giờ Anh bám theo ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản