safety net là gì

Sử dụng bộ thu thập nhằm bố trí ngăn nắp những trang Lưu và phân loại nội dung dựa vào lựa lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng.

SafetyNet hỗ trợ hàng loạt những công ty và API chung đảm bảo an toàn phần mềm của người tiêu dùng trước những ông tơ đe doạ bảo mật thông tin, bao hàm cả hành động can thiệp vô tranh bị, URL ko hợp thức, phần mềm với kĩ năng gây hư tổn và người tiêu dùng hàng nhái.

Trước Lúc bắt đầu

Để sẵn sàng phần mềm của người tiêu dùng, trước tiên, hãy đảm nói rằng tệp phiên bản dựng của phần mềm dùng những độ quý hiếm sau:

Bạn đang xem: safety net là gì

 • Một minSdkVersion kể từ 19 trở lên
 • Một compileSdkVersion kể từ 28 trở lên

Sau bại, hãy triển khai xong công việc trong mỗi phần sau.

Định thông số kỹ thuật ứng dụng

Trong tệp settings.gradle, hãy trả Kho tàng trữ Maven của Google và Kho tàng trữ trung tâm Maven vô cả nhì phần kho tàng trữ dependencyResolutionManagementpluginManagement:

Xem thêm: hold your breath là gì

pluginManagement {
  repositories {
    ...
    google()
    mavenCentral()
  }
}

dependencyResolutionManagement {
  ...
  repositories {
    google()
    mavenCentral()
  }
}

Thêm phần dựa vào Dịch Vụ Thương Mại Google Play giành riêng cho API Google Play vô tệp phiên bản dựng Gradle của mô-đun, thông thường là app/build.gradle:

Xem thêm: and you là gì

dependencies {
 implementation 'com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1'
}

Thông tin cẩn khác

API Chứng thực SafetyNet
Tìm hiểu cơ hội API Chứng thực SafetyNet hỗ trợ xác nhận bằng văn bản ký mã hoá, nhằm review tính vẹn toàn của tranh bị Android nhưng mà phần mềm đang làm việc.
SafetyNet Safe Browsing API
Tìm hiểu cơ hội SafetyNet Safe Browsing API hỗ trợ những công ty nhằm xác lập xem một URL liệu có phải là URL và được Google khắc ghi là ông tơ đe doạ tiếp tục biết hay là không.
SafetyNet reCAPTCHA API
Tìm hiểu cơ hội reCAPTCHA SafetyNet API đảm bảo an toàn phần mềm khỏi lưu lượt truy vấn ô nhiễm và độc hại.
SafetyNet Verify Apps API
Tìm hiểu cơ hội SafetyNet Verify Apps API đảm bảo an toàn tranh bị ngoài những phần mềm với kĩ năng gây hư tổn.

Tài vẹn toàn khác

 • Mẹo bảo mật
 • Bộ đánh giá tính tương mến (CTS)

Nội dung và mã kiểu bên trên trang này cần tuân hành những giấy má phép tắc như tế bào miêu tả vô phần Giấy phép tắc nội dung. Java và OpenJDK là thương hiệu hoặc thương hiệu tiếp tục ĐK của Oracle và/hoặc đơn vị chức năng links của Oracle.

Cập nhật thứ tự mới đây nhất: 2023-12-14 UTC.

Tác giả

Bình luận