sau managed là gì

Cấu trúc Manage vô nằm trong thịnh hành so với những người dân học tập giờ Anh và xuất hiện tại thông thường xuyên vô tiếp xúc. Tuy nhiên các bạn tiếp tục thiệt sự làm rõ về công thức na ná cơ hội dùng trong số văn cảnh không giống nhau của cấu hình này hoặc chưa? Hãy hiểu nội dung bài viết sau đây nhằm nằm trong mò mẫm hiểu ngay lập tức nhé! 

cấu trúc manage, cấu hình manage to
Manage là gì? Kiến thức cộng đồng về cấu hình Manage vô giờ Anh

I. Manage là gì?

Manage /ˈmæn.ədʒ/ là 1 trong những động từ thông thường bắt gặp vô giờ Anh, với nghĩa là: vận hành, trấn áp, giải quyết và xử lý, lãnh đạo…. Ví dụ: 

Bạn đang xem: sau managed là gì

  • Sara’s lawyer manages all her legal money. (Luật sư của Sara vận hành những yếu tố về gia tài của cô ấy ấy.)
  • Harry manages the local tennis team. (James chỉ dẫn group bóng tennis khu vực.)
  • Will Peter manage đồ sộ repair his bicycle? (Liệu Peter rất có thể giải quyết và xử lý nhằm thay thế sửa chữa xe đạp điện của anh ý ấy?)
  • Daisy’s good at managing people. (Daisy xuất sắc về vận hành quý khách.)
cấu trúc manage, cấu hình manage to
Manage là gì?

II. Cách sử dụng cấu hình Manage đồ sộ vô giờ Anh

Cấu trúc Manage đồ sộ V là cấu hình thông thườn nhất lúc dùng động kể từ Manage. Công thức: 

S + manage + đồ sộ V(inf) + O

Cấu trúc Manage đồ sộ vì thế sth đem tức thị thành công xuất sắc Khi triển khai hoặc ứng phó với điều gì, nhất là yếu tố gì tê liệt trở ngại tuy nhiên các bạn nên vật lộn nhằm triển khai được nó. Bên cạnh đó, nó còn được dùng nhằm chỉ kỹ năng rất có thể tham gia hoặc thực hiện điều gì tê liệt vô thời khắc ví dụ. Ví dụ: 

  • Jenny managed đồ sộ finish all her homework before the holiday. (Jenny tiếp tục nỗ lực hoàn thành xong toàn bộ bài xích tập dượt về nhà đất của cô ấy trước kỳ nghỉ ngơi.)
  • Sara managed đồ sộ catch the bus because she woke up late this morning. (Sara nỗ lực bắt được xe pháo buýt vì thế cô ấy thức dậy muộn vô sáng sủa ni.)
  • How vì thế Anna manage đồ sộ work in her hot room without air conditioning? (Làm thế nào là tuy nhiên Anna rất có thể xoay sở nhằm thao tác làm việc vô căn chống nóng giãy của cô ấy ấy tuy nhiên không tồn tại điều tiết thế?) 
  • Kathy managed đồ sộ translate the kind of book which she had never known before. (Kathy tiếp tục dịch được loại sách tuy nhiên cô ấy trước đó chưa từng biết trước đó.)
cấu trúc manage, cấu hình manage to
cấu trúc manage, cấu hình manage to

III. Các cấu hình không giống của Manage

1. Cấu trúc Manage đem nghĩa vận hành, trấn áp, phụ trách

Manage đem tức thị vận hành (cái gì đó) nhằm trấn áp hoặc phụ trách cứ một công ty, một đội chức, một group, khu đất đai… Tại tình huống này, Manage đôi khi là nội động kể từ và nước ngoài động từ. Ví dụ: 

  • Kathy’s company needs people who are good at managing. (Công ty của Kathy có nhu cầu các người xuất sắc vận hành.)
  • Jenny lacks experience of managing a restaurant. (Jenny không tồn tại kinh nghiệm tay nghề vận hành một quán ăn.)
  • The cửa hàng is managed by Peter. (Cửa sản phẩm được vận hành vì chưng Peter.)
cấu trúc manage, cấu hình manage to
Cấu trúc Manage vô giờ Anh

2. Cấu trúc Manage đem nghĩa đạt được/sản xuất được

Cấu trúc Manage Khi đem tức thị thành công xuất sắc đạt được/ tạo ra được đồ vật gi này sẽ vào vai trò là 1 trong những nước ngoài động kể từ. Công thức:

S + manage + something

Ví dụ:

  • Jenny managed a laugh despite her disappointment. (Jenny tiếp tục nỗ lực cười cợt bỏ mặc sự tuyệt vọng của tôi.)
  • Hanah manages light humor without seeming silly. (Hanah vận hành sự vui nhộn nhẹ dịu tuy nhiên không tồn tại vẻ ngớ ngẩn.)

3. Cấu trúc Manage đem nghĩa giải quyết và xử lý yếu tố nào là đó

Khi cấu hình Manage đem tức thị giải quyết và xử lý một vấn đề/ trường hợp trở ngại, thời điểm hiện nay Manage được xem là nội động kể từ. Công thức:

S + manage with/without + somebody/something

Ví dụ: 

  • How does John manage without a car? (Làm thế nào là nhằm John xoay sở nếu như không tồn tại một con xe dù tô?)
  • Kathy can manage without a washing machine. (Kathy rất có thể xoay sở tuy nhiên ko cần thiết máy giặt.)

4. Cấu trúc Manage sử dụng với chi phí bạc/thời gian/thông tin  

4.1. Cấu trúc Manage Khi đem nghĩa là: nhằm rất có thể sinh sống hoặc tồn bên trên tuy nhiên ko cần phải có nhiều chi phí, thời hạn, hỗ trợ… 

Trong tình huống này, động kể từ Manage vào vai trò là nội động kể từ.

Công thức 1:

S + manage on + something 

Ví dụ: 

  • John has đồ sộ manage on less than vãn £45 a week. (John nên xoay sở với nút lộc bên dưới 45 bảng một tuần.)
  • Anna generally managed on four hours’ sleep a night đồ sộ have more time for her final essay. (Anna thông thường nỗ lực ngủ 4 giờ từng tối để sở hữu nhiều thời hạn rộng lớn cho tới bài xích luận sau cuối của cô ấy ấy.)

Công thức 2: 

S + manage with + something 

Ví dụ: 

  • Anna’s parents will have đồ sộ manage with less time and more pressure. (Bố u của Anna’s tiếp tục nên xoay sở với không nhiều thời hạn rộng lớn và nhiều áp lực nặng nề rộng lớn.)

4.2. Cấu trúc Manage Khi đem nghĩa là: dùng gia tài, thời hạn, thông tin… một cơ hội hợp lí. 

Công thức:

S + manage + something

Ví dụ: 

  • My company proudly introduces a computer program that helps people manage data efficiently. (Công ty tôi kiêu hãnh reviews một công tác PC chung quý khách vận hành tài liệu hiệu suất cao.)

5. Cấu trúc Manage đem nghĩa vận hành ai/cái gì vô tầm kiểm soát

Cấu trúc Manage còn đem tức thị vận hành ai/cái gì để giữ lại ai/cái gì vô tầm kiểm soát; hoặc nhằm rất có thể ứng phó với ai/cái gì tê liệt. Trong tình huống này, Manage là nước ngoài động kể từ. Ví dụ: 

  • Jenny manages wild animals better than vãn anyone I know. (Jenny vận hành động vật hoang dã hoang dại chất lượng rộng lớn bất kể ai tuy nhiên tôi biết.)
  • It is essential đồ sộ teach students how đồ sộ manage stress in studying. (Cần nên dạy dỗ học viên cơ hội vận hành căng thẳng mệt mỏi vô tiếp thu kiến thức.)

IV. Một số Note của cấu hình Manage vô giờ Anh

1. Lưu ý Khi dùng cấu hình Manage

  • Cấu trúc Manage rất có thể kèm theo với những trạng từ: effectively, efficiently, properly, nicely, perfectly well, very well, skillfully. Ví dụ: 
  • Sara can manage it perfectly well. (Sara rất có thể xoay sở việc này chất lượng.)
  • Harry skilfully managed đồ sộ keep the aircraft on the runway. (Harry tiếp tục khôn khéo xoay sở để giữ lại máy cất cánh bên trên đường sân bay.)
  • Cấu trúc Manage rất có thể kèm theo với những động từ: be difficult đồ sộ, learn (how) đồ sộ, be easy đồ sộ, can, be able đồ sộ, have đồ sộ. Ví dụ: 
    • They had đồ sộ manage đồ sộ find a place đồ sộ stay for a night. (Họ nên xoay sở nhằm mò mẫm một điểm nhằm ở lại một tối.)
    • Can you manage another glass of wine? (Bạn rất có thể tu thêm 1 ly rượu chát nữa không?)
  • Cấu trúc Manage rất có thể kèm theo với những giới từ: on, without. Ví dụ: 
    • Hanah can manage the project on her own. (Hanah rất có thể tự động vận hành dự án công trình.)

2. Family words của Manage

Family words

Nghĩa

Ví dụ

Managed /ˈmænɪdʒd/ (a)

được thực hiện/sắp xếp với việc cảnh giác và kiểm soát

The money of my company will be invested in managed funds. (Số tài chính công ty lớn tôi sẽ tiến hành góp vốn đầu tư vô những quỹ được vận hành.)

Management /ˈmænɪdʒmənt/ (n)

hoạt động kiểm soát và điều hành một doanh nghiệp/ tổ chức

Peter blames bad management for this problem. (Petero sụp lỗi cho tới vận hành tồi tàn về yếu tố này.)

những người kiểm soát và điều hành một doanh nghiệp/tổ chức

The management is considering closing this restaurant. (Ban vận hành đang được kiểm tra việc tạm dừng hoạt động quán ăn này.)

hành động hoặc khả năng ứng phó với ai/tình huống nào là tê liệt một cơ hội trở nên công

Diet plays an important role in the management of disease. (Chế phỏng thức ăn vào vai trò cần thiết trong các việc trấn áp bệnh dịch.)

Manageable /ˈmænɪdʒəbl/ (a)

có thể đối phó/kiểm soát

Xem thêm: mind nghĩa là gì

My debt has been discussed đồ sộ be at a low manageable level. (Khoản nợ của tôi và đã được thỏa thuận hợp tác xuống nút thấp rất có thể ứng phó được.)

Unmanageable /ʌnˈmænɪdʒəbl/ (a)

không thể đối phó/kiểm soát

The costs involved cannot be unmanageable. (Các ngân sách tương quan ko thể vận hành được.)

V. Một số kể từ vựng đồng nghĩa tương quan với cấu hình Manage to 

Để dùng hoạt bát nhiều kể từ vựng vô giờ Anh thì tất cả chúng ta hãy nằm trong PREP tìm hiểu thêm một vài từ/cụm kể từ đồng nghĩa tương quan rất có thể thay cho thế được cho tới cấu hình Manage nhé!

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ 

Be able đồ sộ vì thế sth

Có đầy đủ ĐK hoặc thời cơ nhằm thực hiện một việc gì đó

Will Jenny be able đồ sộ cope with this difficult task? (Liệu Jenny rất có thể đối mặt với trọng trách trở ngại này không?) 

Obtain

Có được, đạt được một chiếc gì tê liệt vì chưng một nỗ lực với tiếp hoạch

Peter was finally able đồ sộ obtain legal title đồ sộ the house. (Cuối nằm trong, Peter tiếp tục rất có thể đã có được quyền chiếm hữu hợp lí so với căn nhà.)

Achieve 

Thành công Khi hoàn thành xong một việc gì tê liệt hoặc đạt được tiềm năng sau thật nhiều nỗ lực

After 5 years, Kathy finally achieved success on the big screen and became famous. (Sau 5 năm, sau cuối Kathy cũng đạt được thành công xuất sắc bên trên mùng hình họa rộng lớn và trở thành có tiếng.) 

Attain

Đạt được hoặc thành công xuất sắc được việc gì đó

Sara needs đồ sộ clearly define the best ways of attaining her objectives ahead. (Sara cần thiết xác lập rõ rệt những cơ hội rất tốt nhằm đạt được những tiềm năng của cô ấy ấy.)

Grasp

Khả năng đạt được, sở hữu cái gì đó

Anna’s losing her grasp on judging what is real and what is not. (Anna đang được tổn thất dần dần kỹ năng reviews đâu là thiệt và đâu là fake.) 

Reach

Giới hạn tuy nhiên ai tê liệt rất có thể đạt được 

Such a luxurious trip would be completely out of her reach. (Một chuyến du ngoạn xa xăm xỉ như thế tiếp tục trọn vẹn ở ngoài tầm với của cô ấy ấy.)

Be capable of sth/doing sth

Có kỹ năng nhằm thực hiện điều gì đó 

When John’s drunk, he’s capable of saying impolite things.  (Khi John say, anh ấy với kỹ năng phát biểu những điều bất lịch sự và trang nhã.)

Know how đồ sộ vì thế sth

Có thể thực hiện điều gì tê liệt nếu như với kỹ năng và kiến thức cần thiết thiết

Do Harry know how đồ sộ solve this exercise? (Harry với biết phương pháp giải bài xích tập dượt này không?)

Sau Khi tiếp tục học tập lý thuyết về cấu hình Manage phía bên trên, bọn chúng bản thân nằm trong cho tới với bài xích tập dượt thực hành thực tế nhé:

Bài tập: Áp dụng kỹ năng và kiến thức cấu hình Manage nhằm điền những kể từ tại đây vô vị trí rỗng tuếch mến hợp: managing, managed, manage on, manage, management, managed đồ sộ.

Xem thêm: executive nghĩa là gì

  1. The teams in some companies are poorly maintained and badly_________. 
  2. A volunteer group is _________ the nature reserve. 
  3. The restaurant is now under new _________.
  4. Some people found it difficult đồ sộ _________ their weekly income during the outbreak of the pandemic. 
  5. The new law helps the company enable pension funds đồ sộ _________ risks. 
  6. Kathy _________ go đồ sộ work on time despite bad weather.

Đáp án: 

  1. The teams in some companies are poorly maintained and badly managed. 
  2. A volunteer group is managing the nature reserve. 
  3. The restaurant is now under new management.
  4. Many people found it difficult đồ sộ manage on their weekly income during the pandemic outbreak. 
  5. The new law helps the company enable pension funds đồ sộ manage risks. 
  6. Kathy managed đồ sộ go đồ sộ work on time despite the bad weather. 

VII. Lời Kết

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức cấu hình của Manage một cơ hội cụ thể, tất nhiên những Note vô cách sử dụng, ví dụ và bài xích tập dượt với đáp án. Hy vọng nội dung bài viết này được xem là mối cung cấp tư liệu tiện ích cho mình vô tiếp thu kiến thức. 

Nếu các bạn đang được vô tiến trình luyện thi đua ielts, toeic hoặc giờ anh thptqg thì nên chọn lựa ngay lập tức cho bản thân mình 1 quãng thời gian học tập. Prep và những thầy cô cực kỳ sướng Khi được sát cánh nằm trong các bạn vô quy trình đoạt được giờ anh

 1. Ôn thi đua toeic
 2. Ôn thi đua ielts
 3. Ôn thi đua giờ anh thptqg