scared là gì

Ở nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục phân biệt rõ ràng sự không giống nhau thân mật scared và scary nhằm mục tiêu chung người gọi tưởng tượng và áp dụng láng tru rộng lớn.

Key takeaways

Bạn đang xem: scared là gì

 1. Scary là tính kể từ tức là khiếp sợ, làm cho hãi kinh.

 2. Scared là tính kể từ tức là bị hoảng hãi, bị hoảng hoảng.

 3. Phân biệt sự không giống nhau thân mật scary - scared:

 • Scared là tính kể từ đem nghĩa tiêu cực, cảm nhận thấy hoảng ai hoặc đồ vật gi. Diễn mô tả hiện trạng hoảng hãi của những người hoặc động vật hoang dã trước điều gì cơ.

 • Scary là tính kể từ đem nghĩa dữ thế chủ động, thực hiện cho tới ai hoặc đồ vật gi hoảng. Đây là ám chỉ trường hợp thế giới hoặc sự vật là nguyên vẹn nhân khiến cho ai hoặc đồ vật gi hoảng hãi.

Scary là gì?

Scary (đọc là /ˈskeə.ri/) là tính kể từ đem tức thị khiếp sợ, làm cho ai cơ thấy tháng hãi.

Ví dụ: 

 • Min cannot sleep because she always thought scary stories to tát tell in the dark.

(Min ko thể ngủ được vì chưng cô ấy luôn luôn nghĩ về về những mẩu truyện kinh dị được kể khi nửa tối.)

 • Linh was hiding behind her pillow during the scary parts of the film.

(Linh đang được trốn ở hâu phương gối của tớ trong mỗi phần khiếp sợ của bộ phim truyền hình.)

 • It was a really scary dog. I feel very scared.

(Đó là một trong con cái chó vô nằm trong khiếp sợ. Tôi cảm nhận thấy hoảng hãi.)

 • That scary movie scares everyone.

(Bộ phim khiếp sợ này đã thực hiện người xem hoảng hoảng.)

scary-la-giThông thông thường, scary thông thường kèm theo với giới kể từ to tát. “Be scary to someone/something” trình diễn mô tả đồ vật gi này đó là khiếp sợ với người/vật nào là cơ.

Xem thêm: Cách người sử dụng giới kể từ To | Các tình huống người sử dụng to tát thông dụng

Ví dụ:

 • The aggressive bull was scary to bầm.

(Con trườn đực hung hãn thiệt khiếp sợ so với tôi.)

 • The idea of wisdom tooth removal was very scary to tát my kids.

(Ý nghĩ về nhổ vứt cái răng tinh rất rất đáng hoảng so với lũ con trẻ của tôi.)

Scared tức thị gì?

Scared (đọc là /skeəd/) là tính kể từ đem tức thị bị hoảng hãi, bị hoảng hoảng. 

Ví dụ:

 • After I had watched that horror film, I was very scared.

(Sau khi coi kết thúc phim kinh dị, tôi cảm nhận thấy vô cùng hoảng.)

 • He is scared of cockroaches and snakes.

(Anh ấy vô cùng hoảng những con cái loại gián và rắn.)

 • She felt scared when the lights suddenly went out.

(Cô ấy cảm nhận thấy hoảng hãi khi đèn khí đùng một cái bị tắt.)

 • He looks so sánh scared. What did you bởi to tát him?

(Anh ấy nhìn vô cùng hoảng hãi. Cô đã từng gì anh ta?)

Thông thông thường, scared thông thường lên đường nằm trong giới kể từ of. “Be scared of someone/something” thể hiện nay sự hoảng hãi phát sinh vì chưng đối tượng người sử dụng nào là cơ.

Ví dụ:

 • I’m scared of ghosts.

(Tôi hoảng quái.)

 • He was really scared of those who bullied him during his childhood.

(Anh thực sự hoảng hãi những kẻ đang được bắt nạt anh vô thời thơ ấu.)

Xem thêm: Phân biệt Farther và Further đơn giản và giản dị vô giờ đồng hồ Anh

scared-la-gi

Scared

Scary

Phát âm

/skeəd/

/ˈskeə.ri/

Ý nghĩa

- Diễn mô tả hiện trạng hoảng hãi của những người (hoặc động vật).

Mang nghĩa tiêu cực.

- Đặc tính phát sinh bởi phải chịu vì chưng nước ngoài cảnh (kết quả).

- Ám chỉ trường hợp, thế giới, sự vật là nguyên vẹn nhân làm cho hoảng hãi.

Mang nghĩa dữ thế chủ động.

- Đặc tính thuộc sở hữu thực chất làm cho khiếp sợ (nguyên nhân).

Giới kể từ lên đường kèm

Xem thêm: flimsy là gì

Scared of

Scary to

Ví dụ 1

She is scared of the neighborhood's dogs. 

(Cô ấy bị hoảng những con cái chó quán ăn thôn.)

→ Diễn mô tả hiện trạng hoảng hãi của cô nàng (đối tượng chịu đựng tác động) vì chưng những con cái chó (đối tượng làm cho tác động). 

The neighborhood’s dogs are scary

(Những con cái chó quán ăn thôn vô cùng đáng sợ.) 

→ Ám chỉ thực chất của những con cái chó là rất rất đáng hoảng. Không rõ ràng vật chịu đựng hiệu quả ở phía trên. 

Ví dụ 2

Lan gets scared

(Lan thấy sợ hãi.)

→ Diễn mô tả biểu hiện Lan (đối tượng chịu đựng tác động) bị hoảng hãi trước một cái gì cơ.

The look of him is scary.

(Ánh đôi mắt của anh ấy ấy thiệt đáng sợ.)

→ Ám chỉ thực chất của ánh nhìn của anh ấy tao là rất rất đáng hoảng,là nguyên vẹn nhân phát sinh sự hoảng hãi.

Xem thêm: Phân biệt “Finally”, “At last”, “Lastly”, “In the end” và bài bác tập

Bài tập dượt vận dụng

Bài tập dượt 1: Điền scared hoặc scary vô khu vực trống

 1. He is too (scared/ scary) __________ to tát tell her what really happened.

 2. The man’s eyes and words looked (scared/ scary) __________ .

 3. I was (scared/ scary) __________ , and I wanted to tát go trang chính.

 4. Things started to tát get more (scared/ scary) __________ .

 5. She'd had a dream in which (scared/ scary) __________ monsters were chasing her.

 6. I really thought I was going to tát fall - it was a (scared/ scary) __________ moment.

 7. Are you (scared/ scary) __________  of spiders?

 8. The accident just happened that made everyone around you feel (scared/ scary)  __________.

 9. Mike is (scared/ scary)  __________ to tát tell his girlfriend the whole truth.

 10. This incident does not seem simple, it is very (scared/ scary)  __________.

 11. She seemed too (scared/ scary)  __________to swim where there were such big waves.

 12. We heard a lot of gunshots last night. We were very (scared/ scary)__________.

 13. Tom was flying to tát Europe last week and there was a problem with the airplane. He said it was a very (scared/ scary)  __________ situation.

 14. There is a man that moved into the house next door. He looks a little bit strange and kind of (scared/ scary)  __________.

 15. Minh was in the forest and a bear started running toward him. He was really (scared/ scary)  __________.

Đáp án

Bài 1:

 1. scared 

 2. scary

 3. scared

 4. scary

 5. scary 

 6. scary 

 7. scared

 8. scared

 9. scared

 10. scary

 11. scared

 12. scared

 13. scary 

 14. scary

 15. scared

Tổng kết

Scared scary là nhị kể từ ko hề khó khăn tuy nhiên rất dễ dàng bị lầm lẫn khi dùng. Bài viết lách bên trên đã từng sáng sủa tỏ sự không giống nhau cùng theo với những ví dụ minh họa thân mật nhị kể từ bên trên nhằm cho những người học tập rất có thể làm rõ rộng lớn. Hy vọng sau khoản thời gian dò xét hiểu thiệt kỹ nội dung bài viết bên trên, người học tập rất có thể nắm rõ sự khác lạ thân mật bọn chúng nhằm hoàn mỹ bài bác tập dượt áp dụng và dùng thạo vô cuộc sống.

Xem thêm: submit nghĩa là gì

Nguồn tham lam khảo:

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/scary 

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/scared