sear là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/siə/

Bạn đang xem: sear là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa với mái ấm đề
 • tính từ

  héo, khô; tàn (hoa; lá)

  the sear and yellow leaf

  tuổi già

 • động từ

  làm thô, thực hiện héo

 • đốt (vết thương)

 • đóng vết bởi vì Fe nung

  Xem thêm: black đọc tiếng anh là gì

 • làm mang lại chai đi

  a seared conscience

  một lương lậu tâm chai đá

 • (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) làm vỡ tung, thực hiện nổ tung

 • khô héo đi

 • danh từ

  (như) sere

  Xem thêm: cyclical là gì

  Từ ngay gần giống

  search searching researcher research searchlight


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản