sequential là gì

/Phiên âm này đang được ngóng chúng ta trả thiện/

Thông dụng

Xem sequent

Toán & tin

(thuộc) dãy; (thống kê ) liên tiếp

Kỹ thuật cộng đồng

dãy
liên tiếp
sequential analysis
phân tích liên tiếp
sequential estimation
sự ước tính liên tiếp
Sequential Probability Ratio Test (SpreadSpectrum) (SPRT)
đo demo phần trăm liên tục (Kỹ thuật trải phổ)
sequential risk function
hàm nguy hiểm liên tiếp
sequential test
tiêu chuẩn chỉnh liên tiếp
nối tiếp
sequential circuit
mạch nối tiếp
theo sau

Nguồn không giống

  • sequential : Foldoc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
consecutive , constant , continuous , following , incessant , later , next , persistent , regular , sequent , serial , steady , subsequent , subsequential , succedent , succeeding , successive , successional , chronological

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: sequential là gì

Xem thêm: boots nghĩa là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ