shaken là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa với công ty đề
 • danh từ

  sự lắc, sự rung lắc, sự giũ

  Bạn đang xem: shaken là gì

  a shake of the head

  cái rung lắc đầu

  to give something shake

  giũ cái gì

 • sự run

  to be all of a shake

  run từng mình

  with a shake in his voice

  với một giọng run rẩy run

 • (thông tục) khi, chốc, một thoáng

  I'll be there in two shake s

  chỉ một thông thoáng là tớ tiếp tục xuất hiện ở đó

  in two shake s of a lamb's tail

  rất nhanh chóng, đặc biệt chóng

 • vết nứt (trong thân thiết cây gỗ)

 • (thông tục) động đất

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ly sữa trứng vẫn khuấy ((cũng) milk-shake)

 • động từ

  rung, rung lắc, thực hiện lắc, khi rung lắc, lung lắc, lắc động; giũ

  to shake the house

  làm lắc nhà

  to shake one's head

  lắc đầu

  ví dụ khác

 • rung; (nhạc) ngân

  to shake with rage

  run lên vì như thế tức giận

  voice shake with emotion

  Xem thêm: out là gì trong tiếng anh

  giọng run rẩy lên vì như thế cảm động

 • làm náo động; thực hiện sửng nóng bức, thực hiện bàng hoàng

  to be much shaken by (with, at) a piece of news

  sửng nóng bức vì như thế một tin

 • (nghĩa bóng) thực hiện lung lắc, thực hiện lắc chuyển

  his credit was shaken

  danh giờ của anh ý tớ bị lung lay

  to shake someone's faith in something

  làm lắc trả tín nhiệm của người nào ở cái gì

 • (thông tục) làm mất đi bình tĩnh

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giũ sạch sẽ, tống khứ được (ai, cái gì)

 • trải (rơm, chăn) đi ra sàn

 • lắc (hạt lúa...) mang đến lắng xuống; lắng xuống

 • ngồi rét chỗ

 • ăn ý với đồng bạn; thích ứng với trả cảnh

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tống tiền

 • giũ, rung lắc (gối...) mang đến gọn gàng lại

 • (nghĩa bóng) thức tỉnh, thực hiện hoạt động

  Cụm từ/thành ngữ

  to be no great shakes

  (từ lóng) ko chất lượng tốt lắm; không còn tác dụng lắm

  to give someone (something) the shake

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rời ai (cái gì); tống khứ ai (cái gì)

  to shake down

  rung cây lấy quả

  thành ngữ khác

  Xem thêm: thump là gì

  Từ sát giốngTừ vựng giờ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản