shelves nghĩa là gì

/ʃelv/

Thông dụng

Ngoại động từ

Xếp (sách) nhập ngăn
(nghĩa bóng) xếp xó, cho vô ngăn kéo (một plan, dự án công trình..)
Thải (người làm)
Đóng ngăn (cho tủ)

Nội động từ

Thoai thoải (đất theo phía nào là đó)
the river-bottom shelves here
lòng sông địa điểm này tương đối thoai thoải

Hình Thái Từ

  • Ved : Shelved
  • Ving: Shelving

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

(adj) phân thành từng ngăn, xếp trở thành từng ngăn

Kỹ thuật công cộng

dốc thoải

Kinh tế

bảo cai quản bên trên những hệ
xếp lên bệ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
delay , dismiss , drop , freeze * , give up , hốc up , hold , hold off , hold over , hold up , lắc aside , mothball , pigeonhole * , prolong , prorogue , put aside , put off , put on back burner , put on hold , put on ice , scrub * , sideline , slow up , stay , suspend , table , tie up , waive , adjourn , postpone , remit , arrange , ledge , mantel

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: shelves nghĩa là gì

Xem thêm: sales revenue là gì

NHÀ TÀI TRỢ