shifting là gì

/´ʃiftiη/

Thông dụng

Danh từ

Xem shift

(địa hóa học học) cát chảy

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

chuyển đai
sự gửi (đai truyền)

Giao thông & vận tải

sự dịch gửi (đóng tàu)

Kỹ thuật công cộng

đổi tốc độ
đổi số
sự dịch chuyển
house shifting
sự dịch gửi ngôi nhà
level shifting
sự dịch gửi mức
level shifting
sự dịch gửi nấc (logic)
monument shifting
sự dịch di chuyển tích
shifting of river
sự dịch gửi lòng sông
sự sang trọng số
self shifting transmission
sự sang trọng số tự động động
sang số
ball and socket shifting
khớp của cần thiết sang trọng số
self shifting transmission
sự sang trọng số tự động động
self shifting transmission
sang số tự động động
shifting-gear
sự sang trọng số
sự trượt
back shifting
sự trượt ngược

Bạn đang xem: shifting là gì

Xem thêm: on end là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ