ship là gì

/ʃɪp/

Thông dụng

Danh từ

Tàu, tàu thủy
a take ship
Tàu dùng cho bắt tôm
Xuống tàu
a warship
tàu chiến, chiến hạm
(thông tục) tàu vũ trụ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy cất cánh, phi cơ
(từ lóng) thuyền (đua)
(trong danh kể từ ghép) biểu hiện, vị thế, nghề nghiệp nghiệp
friendship
tình các bạn, tình hữu nghị
ownership
sự chiếm hữu, quyền sở hữu
professorship
chức giáo sư
(trong danh kể từ ghép) kỹ năng, tài nghệ
musicianship
tài nhạc sĩ
scholarship
sự uyên chưng, học tập rộng

Ngoại động từ

Chuyên chở, vận chuyển; gửi (hàng hoá, khách hàng..) vị lối biển
Gác cái chèo
we shipped (the) oars and moored alongside the bank
chúng tôi gác cái chèo và cột thuyền dọc từ bờ
Bị (nước) tràn qua loa mạn (nhất là thuyền vô cơn bão)
the waves were very high and the boat began to lớn ship water
sóng cực kỳ cao và phi thuyền chính thức bị tràn nước
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gửi vị xe cộ lửa, chở vị xe cộ lửa; gửi sử dụng máy cất cánh, chở sử dụng máy bay
Thuê (người) thực hiện bên trên tàu thuỷ
Gắn vô tàu, thi công vô thuyền
to ship the oar
lắp cái chèo vô thuyền
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xua lên đường, tống khứ

Nội động từ

Đi tàu, xuống tàu
Làm việc bên trên tàu, trở nên member của một tổ thủy thủ

Cấu trúc từ

the ship of the desert
con lạc đà
when one's ship comes home/in
khi người tao đang được trở thành trở nên đạt
ship somebody/something off
(thông tục) gửi ai/cái gì đi

Hình Thái Từ

  • Ved : Shipped
  • Ving: Shipping

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Tàu, tàu thủy, (v) vận đem vị tàu thủy

Giao thông & vận tải

chở vị tàu
cho khách hàng xuống tàu
chuyên chở vị tàu
đi tàu thủy (hành khách)

Xây dựng

đi tàu
gửi (hàng) vị tàu thủy

Điện lạnh

tàu (thủy)
ship brine plant
hệ (thống) rét nước muối bột bên trên tàu thủy
ship brine refrigerating machine
máy rét nước muối bột bên trên tàu thủy
ship brine system
hệ (thống) rét nước muối bột bên trên tàu thủy
very low temperature ship
tàu thủy rét nhiệt độ phỏng cực kỳ thấp

Kinh tế

chất xếp sản phẩm xuống tàu
chở (hàng) vị tàu thủy, lối thủy
gởi (hàng) vị tàu thủy
tàu thủy
tàu
tàu biển
coasting ship
tàu (biển) ven biển
container ship
tàu (biển) container
ship agent
đại lý tàu biển
ship agent
người đại lý tàu biển
ship broker
người môi giới tàu biển
ship brokerage
nghề môi giới tàu biển
ship certificate of registry
giấy triệu chứng ĐK tàu biển
ship certificate of registry
giấy triệu chứng quốc tịch tàu biển
ship chandler (ship-chandler)
người đáp ứng (trang cụ) tàu biển
ship surveyor
giám tấp tểnh viên tàu biển
ship-owner
người mái ấm chiếm hữu tàu biển
shipbroker (shipbroker)
người môi giới tàu biển

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
address , consign , direct , dispatch , drop , embark , export , forward , freight , [[go aboa

rd]] , haul , move , put on board , remit , route , shift , ship out , smuggle , transfer , transmit

Từ trái khoáy nghĩa