shopping tiếng anh là gì

Bài học tập kể từ vựng tiếp sau đây được sẵn sàng bởi

Chắc hẳn chúng ta con trẻ tất cả chúng ta ai ai cũng quí cút nhắm nhía những kiểu mặt hàng, ăn mặc quần áo mới mẻ trong mỗi khi rảnh. Vừa hí hửng vừa phải xả stress chúng ta nhỉ? Bài này cho mình những kiểu câu hoặc người sử dụng nhất nhằm nói đến việc cút sắm sửa.

Bạn đang xem: shopping tiếng anh là gì

Shopping

Xem thêm: kerosene là gì

Xem thêm: legs là gì

 • go/go out/be out shopping
  đi mua sắm sắm
 • go đồ sộ the shops/a store/the mall
  đi nhập cửa ngõ hàng/tiệm/khu mua sắm sắm
 • do the the grocery shopping/a bit of window-shopping
  đi chợ/đi coi những quầy bán hàng một chút
 • hit/hang out at the mall
  dạo đùa ở khu vực mua sắm sắm
 • try on clothes/shoes
  thử quần áo/giày
 • go on a spending spree
  mua rinh thỏa thích
 • cut back on/reduce your spending
  cắt giảm/giảm hạ chi tiêu
 • be/get caught shoplifting
  bị bắt ngược tang ăn cắp
 • donate something to/take something to/find something in (British English) a charity shop/(North American English) a thrift store
  tặng gì cơ cho/đem gì cơ đến/tìm gì cơ nhập cửa hàng kể từ thiện
 • find/get/pick up a bargain
  tìm được/có được/nhận được một số hời

At the shop/store

 • load/push (British English) a trolley/(North American English) a cart
  chất đầy/đẩy xe pháo đựng hàng
 • stand in/wait in (British English) the checkout queue/(North American English) the checkout line
  đứng vào/chờ ở mặt hàng người đợi thanh toán
 • (North American English) stand in line/(British English) queue at the checkout
  xếp mặt hàng ở quầy thanh toán
 • stack/restock the shelves at a store (with something)
  chất lên/chất nhập kệ cửa hàng (với vật gì đó)
 • be (found) on/appear on supermarket/shop/store shelves
  được dò la thấy/xuất hiện tại ở kệ siêu thị/cửa hàng/tiệm
 • be in/have in stock
  có mặt hàng nhập kho
 • deal with/help/serve customers
  đối phó với/giúp đỡ/phục vụ khách hàng hàng
 • run a special promotion
  tổ chức một công tác khuyến mãi kèm theo quánh biệt
 • be on special offer
  được khuyến mãi kèm theo quánh biệt

Buying goods

 • make/complete a purchase
  thực hiện/hoàn trở nên việc mua
 • buy/purchase something online/by mail order
  mua/thanh toán cho tới cái gì bên trên mạng/qua thư đặt điều hàng
 • make/place/take an order for something
  thực hiện tại việc đặt điều hàng/đặt hàng/nhận đơn đặt mua của số gì đó
 • buy/order something in advance/in bulk
  mua/đặt số gì cơ trước/với con số lớn
 • accept/take credit cards
  nhận thẻ tín dụng thanh toán (khi phó dịch)
 • pay (in) cash/by (credit/debit) card
  trả vày chi phí mặt/thẻ tín dụng
 • pay (British English) with a gift voucher/(North American English) with a gift certificate
  trả vày phiếu kim cương tặng
 • ask for/get/obtain a receipt
  đòi/có được/nhận hóa đơn
 • return/exchange an item/a product
  trả lại/đổi số hàng/sản phẩm
 • be entitled to/ask for a refund
  đáng được/đòi chi phí trả lại
 • compare prices
  so sánh giá bán cả
 • offer (somebody)/give (somebody)/receive a 30% discount
  đề nghị (ai)/cho (ai)/nhận được 30% giá bán giảm

Vốn từ vựng giờ đồng hồ Anh của chúng ta đem đầy đủ dùng?

Làm tức thì bài xích đánh giá kể từ vựng nhanh chóng bên dưới đây!