shrinkage là gì

/´ʃriηkidʒ/

Thông dụng

Danh từ

Sự co; chừng teo (của vải vóc...); phần teo lại
Sự hụt cân nặng (của thú vật kể từ khi vận tải cho tới khi thịt thịt); số cân nặng hụt
Mức chừng hao hụt mang lại phép

Chuyên ngành

Xây dựng

Co ngót

Cơ - Điện tử

Sự teo ngót, chừng teo, sự rút ngắn

Cơ khí & công trình

mức chừng nghiền (khí cán)
sự nứt co

Hóa học tập & vật liệu

co lại

Điện lạnh

sự teo hình

Kỹ thuật cộng đồng

co ngót
air shrinkage
sự teo ngót
carbonation shrinkage
co ngót bởi các-bô-nát hóa
coefficient of linear shrinkage
hệ số teo ngót
concrete shrinkage
sự bê tông teo ngót
cracking by shrinkage
sự nứt bởi teo ngót
drying shrinkage
co ngót khô
effective shrinkage pressure
áp lực teo ngót thực
effective shrinkage pressure
áp lực teo ngót thực tế
initial shrinkage
sự teo ngót ban đầu
intrinsic shrinkage
sự teo ngót nội tại
liquid limit bar linear shrinkage relationship
quan hệ thân thuộc số lượng giới hạn lỏng và teo ngót tuyến tính
loss due lớn concrete shrinkage
mất non bởi teo ngót bêtông
loss of pre tress due lớn shrinkage of the concrete
mất non ứng suất trước bởi bê tông teo ngót
low shrinkage concrete
bê tông teo ngót chậm
lumber shrinkage
sự mộc teo ngót
non-shrinkage mortar
vữa ko teo ngót
paste shrinkage
sự teo ngót của xi măng xi-măng (trong bê tông)
plastic shrinkage
co ngót dẻo
plastic shrinkage cracks
nứt bởi teo ngót dẻo
rate of shrinkage
tốc chừng teo ngót
reduction of drying shrinkage
sự hạn chế teo ngót khi nhộn nhịp cứng
setting shrinkage
sự teo (ngót) khi dừng kết
settlement shrinkage
co ngót lún
shrinkage allowance
dung sai teo ngót
shrinkage bar
thanh Chịu teo ngót
shrinkage coefficient
hệ số teo ngót
shrinkage compensating concrete
bê tông ko teo ngót
shrinkage crack
vết nứt (do) teo ngót
shrinkage crack
vết nứt bởi teo ngót
shrinkage cracking
sự nứt bởi teo ngót
shrinkage deformation
biến dạng bởi teo ngót
shrinkage factor
hệ số teo ngót
shrinkage gradient
građien teo ngót (do bị khô nứt hao)
shrinkage gradient
gradient teo ngót (do bị khô nứt hao)
shrinkage in cement
sự teo ngót bêtông
shrinkage joint
khe teo ngót
shrinkage loss
mất non (ứng suất trước) bởi (bê tông) teo ngót
shrinkage of concrete
sự teo ngót của bêtông
shrinkage pressure
áp lực teo ngót
shrinkage pressure versus time
áp lực teo ngót bám theo thời gian
shrinkage prevention
sự chống teo ngót
shrinkage ratio
hệ số teo ngót
shrinkage reinforcement
cốt thép Chịu teo ngót
shrinkage strain
biến dạng bởi teo ngót
shrinkage strain of concrete
biến dạng bởi teo ngót bê tông
shrinkage stress
ứng suất teo ngót
shrinkage stress
ứng suất bởi teo ngót
shrinkage test
thí nghiệm teo ngót
shrinkage value
giá trị teo ngót
spiral, tie and temperature shrinkage reinforcement
thép xoắn ốc giằng chịu nóng và teo ngót
temperature shrinkage
sự teo ngót nhiệt độ độ
thermal shrinkage
sự teo ngót bởi nhiệt
total shrinkage
độ teo ngót tổng cộng
ultimate shrinkage
sự teo ngót thứ tự cuối
volume shrinkage
sự teo ngót thể tích
volumetric shrinkage
sự teo ngót thể tích
độ co
độ teo ngót
rate of shrinkage
tốc chừng teo ngót
total shrinkage
độ teo ngót tổng cộng
độ lún
độ sụt
dung sai teo ngót
lượng co
sự co

Giải quí EN: The contraction of a molded material when cooling.. Giải quí VN: Sự co hẹp của vật tư khi bị thực hiện giá buốt.

Xem thêm: which nghĩa là gì

Bạn đang xem: shrinkage là gì

sự teo lại
sự teo ngót
initial shrinkage
sự teo ngót ban đầu
intrinsic shrinkage
sự teo ngót nội tại
paste shrinkage
sự teo ngót của xi măng xi-măng (trong bê tông)
setting shrinkage
sự teo (ngót) khi dừng kết
shrinkage in cement
sự teo ngót bêtông
shrinkage of concrete
sự teo ngót của bêtông
temperature shrinkage
sự teo ngót nhiệt độ độ
thermal shrinkage
sự teo ngót bởi nhiệt
ultimate shrinkage
sự teo ngót thứ tự cuối
volume shrinkage
sự teo ngót thể tích
volumetric shrinkage
sự teo ngót thể tích
rút lại
sự dúm
sự dúm lại
sự nén
sự rút lại
sự thu hẹp
sự vênh

Kinh tế

co rút (của vải)
co rút (của) vải
phần teo lại
sự hạn chế giá bán trị
sự rút lại
sự thu rút

tuột giá