shut off là gì

/ʃʌt ɒf/

Tắt chuồn, ngắt kết nối

Bạn đang xem: shut off là gì

Ex: Don't forget to tướng shut off the lights before leaving the house.

(Đừng quên tắt đèn trước lúc thoát khỏi căn nhà.)         

Turn off /tɜrn ɒf/

(v): Tắt đi

 Ex: Please remember to tướng turn off your cell phone during the movie.

(Vui lòng lưu giữ tắt điện thoại thông minh địa hình vô trong cả tập phim.)

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: Soc88 Nơi hội tụ ưu điểm vượt trội

Turn on  /tɜrn ɒn/

(v): Bật lên

Ex: When you enter the room, remember to tướng turn on the lights.

(Khi các bạn vô chống, hãy lưu giữ bật đèn sáng.)


Bình luận

Xem thêm: chatting nghĩa là gì

Chia sẻ

Bình chọn:

4.9 bên trên 7 phiếu