skit là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/skit/

Bạn đang xem: skit là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu mái ấm đề
 • danh từ

  bài thơ trào phúng, bài xích văn châm biếm, vở kịch cụt trào phúng

  Xem thêm: slow nghĩa là gì

 • (thông tục) group, đám (người...)

  Xem thêm: sustenance là gì

  Từ ngay gần giống

  blatherskite bletherskite skittle skittle-alley skittish


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản