slingshot là gì

Bản dịch của "slingshot" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: slingshot là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "slingshot" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "slingshot" nhập một câu

He then accidentally fires the slingshot at a siêu xe.

In 1967, the new slingshot goal post would be made standard, with one curved tư vấn from the ground.

Xem thêm: transactions là gì

If a star passes near the massive binary, it will be ejected, by a process called the gravitational slingshot.

In the movie she becomes a parachute and a rubber boat, and has used her arms for swings and a slingshot.

The winners of the barbecue feast would advance lớn a second challenge, firing marbles using a slingshot.

Xem thêm: welding là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "slingshot":

cách vạc âm