slurry là gì

/'slʌri/

Thông dụng

Danh từ

Hồ xi măng
Bùn than
Vữa Chịu lửa (để vá lò cao)
Chất sền sệt; hóa học xáo trộn loãng (nhất là xi-măng, khu đất sét..)
(nghĩa chung) Kết hợp ý hóa học loãng và hóa học rắn (suspension of solids in liquids)
Chất thải sinh học tập của thú vật hòa với hóa học lỏng (chuyên ngành - xử lý hóa học thải sinh học)

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

hồ xi-măng

Giải quí EN: 1. a thin paste produced by mixing an insoluble substance, such as cement or clay, with enough water or other liquid to tát allow the mixture to tát flow viscously.a thin paste produced by mixing an insoluble substance, such as cement or clay, with enough water or other liquid to tát allow the mixture to tát flow viscously. 2. to tát prepare such a paste.to tát prepare such a paste. Giải quí VN: 1.Một loại hóa học bám mỏng mảnh được dẫn đến bằng phương pháp trỗn lộn một hợp ý hóa học ko hòa tan, (như là xi-măng hoặc khu đất sét), sở hữu đầy đủ nước hoặc hóa học lỏng không giống nhằm thực hiện cho tới hóa học lỏng rất có thể chảy sền đặc.

chất nổi lềnh bềnh

Xây dựng

hồ xi măng
thể huyền phù
thể vẩn

Kỹ thuật công cộng

bột đá
bột nhào
slurry process
phương pháp bột nhão
bùn quặng
slurry over of kiln
máy tiếp bùn quặng
slurry pump
máy bơm bùn (quặng)
slurry sump
bể lắng bùn (quặng)
bùn quánh
bùn sệt
bùn xỉ
bùn
bùn cặn
bùn ko lắng
bùn khoan
slurry discharge pipe
ống hấp thụ bùn khoan
slurry flow
chất thực hiện loãng (vữa bùn, khoan ...)
bùn lỏng
hồ
cặn
huyền phù đặc
phân chuồng lỏng
sét béo
vữa
vữa xi măng
cement slurry
vữa xi-măng nhão
slurry seal
sự trám xi măng xi măng
vữa ximăng
water requirement of slurry
lượng (dùng) nước của xi măng ximăng

Kinh tế

bùn cặn
huyền phù
carbon slurry
huyền phù cacbon
spent carbon slurry
huyền phù cacbon thải
starch slurry
huyền phù tinh nghịch bột