số 12 tiếng anh đọc là gì

Cách hiểu số nhập giờ đồng hồ Anh là kỹ năng và kiến thức quan trọng nhất nhập tiếp xúc hằng ngày. Dù vậy, nhiều các bạn vẫn tồn tại bắt gặp trở ngại Khi hiểu những loại số nhập giờ đồng hồ Anh. Với nội dung bài viết này, Langmaster tiếp tục khiến cho bạn làm rõ cơ hội hiểu toàn bộ những loại số nhé. 

1. Cách hiểu số trật tự nhập giờ đồng hồ Anh

Cùng chính thức với bảng số trật tự nhập giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 1 tỷ chúng ta nhé. Hãy xem xét cho tới phiên âm và đuôi ghi chép tắt của những số này nhé.

Bạn đang xem: số 12 tiếng anh đọc là gì

Số 

Số loại tự 

Phiên âm

Viết tắt 

1

First

/fɜːrst/

st

2

Second

/ˈsekənd/

nd

3

Third

/θɜːrd/

rd

4

Fourth

/fɔːrθ/

th

5

Fifth

/fɪfθ/

th

6

Sixth

/sɪksθ/

th

7

Seventh

/ˈsevnθ/

th

8

Eighth

/eɪθ/

th

9

Ninth

/naɪnθ/

th

10

Tenth

/tenθ/

th

11

Eleventh

/ɪˈlevnθ/

th

12

Twelfth

/twelfθ/

th

13

Thirteenth

/ˌθɜːrˈtiːnθ/

th

14

Fortieth 

/ˌfɔːrˈtiːnθ/

th 

15

Fiftieth

/ˌfɪfˈtiːnθ/

th

16

Sixtieth

/ˌsɪksˈtiːnθ/

th

17

Seventieth

/ˌsevnˈtiːnθ/

th

18

Eighteenth

/ˌeɪˈtiːnθ/

th

19

Nineteenth

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

th

20

Twentieth

/ˈtwentiəθ/

th

21

Twenty-first

/ˈtwenti-fɜrst/

st

30

Thirtieth

/ˈθɜːrti/

th

31

Thirty-first

/ˈθɜːrti-fɜrst/ 

st

40

Fortieth

/ˈfɔːrtiəθ/

th

50

Fiftieth

/ˈfɪftiəθ/

th

60

Sixtieth

/ˈsɪkstiəθ/

th

70

Seventieth

/ˈsevntiəθ/

th

80

Eightieth

/ˈeɪtiəθ/

th

90

Ninetieth

/ˈnaɪntiəθ/

th

100

One hundredth

/wʌn ˈhʌndrətθ/ 

th

1000

One thousandth

/wʌn ˈθaʊznθ/

th

10000

Ten thousandth

/ten ˈθaʊznθ/

th

100000

One hundred thousandth

/wʌn ˈhʌndrət ˈθaʊznθ/

th

1 triệu

One millionth

/wʌn ˈmɪljənθ/

th

1 tỷ

One billionth

/wʌn ˈbɪljənθ/

th

Xem thêm: CÁCH PHÂN BIỆT SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100%

Bài tập dượt áp dụng: Viết số trật tự ứng của những phiên âm sau

1. /ˈtwenti-fɪf/ = ?

2. /ˈtwentiəθ/ = ?

3. /ˈθɜːrti-eɪˈtiːnθ/ = ?

4. /wʌn-ˈsɪkstiəθ/ = ?

5. /ˈfɔːrti-twelfθ/ = ?

6. /ˌsɪks-ˈθaʊznθ/ = ?

7. /ˈfɪfti-ˌfɪfˈtiːnθ/ = ?

8. /ˌeɪ ˈmɪljənθ/ = ?

9. /θriː ˈθaʊzn fɔːrθ/ = ?

10. /ˈtwenti ˈhʌndrət ˈθaʊznθ/ = ?

null

2. Cách hiểu số kiểm điểm nhập giờ đồng hồ Anh

2.1. Cách hiểu số nhập giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 20

Trong bảng này, Langmaster tiếp tục chỉ dẫn các bạn cơ hội hiểu số nhập giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới trăng tròn giản dị và đơn giản nhất nhé.

Số 

Số đếm 

Phiên âm

1

one

/wʌn/

2

two

/tuː/

3

three

/θriː/

4

four

/fɔːr/

5

five

/faɪv/

6

six

/sɪks/

7

seven

/ˈsevn/

8

eight

/eɪt/

9

nine

/naɪn/

10

ten

/ten/

11

eleven

/ɪˈlevn/

12

twelve

/twelv/

13

thirteen

/ˌθɜːrˈtiːn/

14

fourteen 

/ˌfɔːrˈtiːn/

15

fifteen

/ˌfɪfˈtiːn/

16

sixteen

/ˌsɪksˈtiːn/

17

seventeen

/ˌsevnˈtiːn/

18

eighteen

/ˌeɪˈtiːn/

19

nineteen

/ˌnaɪnˈtiːn/

20

twenty

/ˈtwenti/

Xem thêm:  SỐ ĐẾM TIẾNG ANH VÀ MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT!

null

2.2. Cách hiểu số nhập giờ đồng hồ Anh những số sản phẩm chục

Sau đấy là cơ hội hiểu số nhập giờ đồng hồ Anh với những số tròn trĩnh chục trăng tròn, 30, … 90. Quý Khách cần thiết xem xét phiên âm và cơ hội ghi chép của những số này nhé.

Số 

Số đếm 

Phiên âm

10

ten

/ten/

20

twenty

/ˈtwenti/

30

thirty

/ˈθɜːrti/

40

fourty

/fɔːrti/

50

fifty

/ˈfɪfti/

60

sixty

/sɪksti/

70

seventy

/ˈsevnti/

80

eighty

/eɪti/

90

ninety

/naɪnti/

2.3. Cách hiểu số nhập giờ đồng hồ Anh những số hàng trăm ngàn trở lên

Sau đấy là cơ hội hiểu số nhập giờ đồng hồ Anh với những số tròn trĩnh chục trăng tròn, 30, … 90. Quý Khách cần thiết xem xét phiên âm và cơ hội ghi chép của những số này nhé.

Số 

Số đếm 

Phiên âm

100

one hundred

/wʌn ˈhʌndrəd/

1000

one thousand

/wʌn ˈθaʊznd/

10.000

ten thousand

/ten ˈθaʊznd/

100.000

one hundred thousand

/wʌn ˈhʌndrəd ˈθaʊznd/

1.000.000

one million

/wʌn ˈmɪljən/

10.000.000

ten million

/ten ˈmɪljən/

100.000.000

one hundred million

/wʌn ˈhʌndrəd ˈmɪljən/

1.000.000.000

one billion

/wʌn ˈbɪljən/

Bài tập dượt áp dụng: chọn lựa cách hiểu trúng của những số sau

Xem thêm: lý tiếng anh là gì

1. 480 A. thirty

2. 396 B. eleven

3. 2.100.009 C. two millions one hundred and nine

4. 11 D. four eighty

5. 30 E. three ninety-six

6. 9000 F. eighty-one

7. 81 G. nine thousand

CÁCH ĐẾM SỐ TỪ 1 ĐẾN 1 TỶ TRONG TIẾNG ANH CHUẨN CHỈNH 100% - Học giờ đồng hồ Anh Online (Trực tuyến)

3. Cách hiểu số điện thoại cảm ứng thông minh nhập giờ đồng hồ Anh

Phần này có lẽ rằng nhiều các bạn “rén” lắm cần ko, Khi tuy nhiên những số điện thoại cảm ứng thông minh đa số là những số nhiều năm 9-10 chữ số. Sau phía trên Langmaster tiếp tục chỉ mang đến chúng ta mẹo hiểu số điện thoại cảm ứng thông minh nhập giờ đồng hồ Anh đơn giản nhất nhé.

Cách hiểu số điện thoại cảm ứng thông minh nhập giờ đồng hồ Anh cũng rất giản dị và đơn giản, độc giả từng số đơn lẻ sở hữu nhập sản phẩm và người nghe tiếp tục hiểu. Tuy nhiên, tips nhằm người nghe dễ dàng nắm bắt, dễ dàng ghi nhớ thì chúng ta nên tách sản phẩm số điện thoại cảm ứng thông minh rời khỏi nhịp 3/3/4 hoặc 2/3/3/2 như khi chúng ta phát biểu giờ đồng hồ Việt.

– Số 0 hiểu là oh /əʊ/ hoặc zero /ˈzɪrəʊ/

– Cặp 2 số như thể nhau hiểu là double /ˈdʌbl/ + số

– 3 số như thể nhau hiểu là triple /ˈtrɪpl/ + số 

– 4 số như thể nhau nhập giờ đồng hồ Anh: quadrupled /kwɑːˈdruːpld/ + số 

– Phần không ngừng mở rộng sau số điện thoại cảm ứng thông minh hiểu là Extensions /ɪkˈstenʃnz/ hoặc Ext, Ex 

Ví dụ:

0913 307 864: oh nine one three, three oh seven, eight six four

104: one oh four

1-900-222 Ex 214: one, nine hundred, triple two, extensions two one four

Xem thêm:

=> “TẤT TẦN TẬT” VỀ CÁC THỨ TRONG TIẾNG ANH: CÁCH ĐỌC, VIẾT CHUẨN

=> CÁCH ĐỌC VÀ GHI NHỚ CÁC THÁNG TRONG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ NHẤT!

Bài tập dượt áp dụng: ghi chép cơ hội hiểu trúng của những số điện thoại cảm ứng thông minh sau

0962 152 228 = ?

0962 195 439 = ?

0962 154 139 = ?

0982 821 516 = ?

0289 9950 060 =?

4. Cách hiểu số tuổi hạc và tháng ngày năm nhập giờ đồng hồ Anh

4.1. Quy tắc hiểu số tuổi hạc nhập giờ đồng hồ Anh

Để nói đến số tuổi hạc của một người, 1 vật vì chưng giờ đồng hồ Anh thì các bạn dùng: số kiểm điểm + years old 

Ví dụ: 

– I am sixteen years old. (Tôi 16 tuổi hạc.)

– He’s thirty seven years old. (Anh ấy 37 tuổi hạc.)

– The tree is one hundred years old. (Cái cây 100 tuổi hạc.)

4.2. Quy tắc hiểu và ghi chép tháng ngày năm nhập giờ đồng hồ Anh.

Quy tắc hiểu và ghi chép tháng ngày năm vì chưng giờ đồng hồ sở hữu sự không giống nhau thân ái loại Anh Anh và loại Anh Mỹ. Cụ thể những điểm bạn phải xem xét như sau.

  • Theo giờ đồng hồ Anh – Anh

Quy tắc viết: THỨ + NGÀY + THÁNG + NĂM

Ví dụ: 

Thứ 4 ngày một mon 11 năm 2023 → Wednesday 01/11/2023 

Thứ 3 ngày 2 mon 11 năm 2023 → Tuesday 02/11/2023

Thứ 6 ngày 3 mon 11 năm 2023 → Friday 03/11/2023

– Tiếng Anh Anh tiếp tục dùng cặp kể từ “the + of” Khi hiểu những vấn đề ngày, mon năm.

Ví dụ

Ngày 16 mon 5 = 16th May = on the sixteenth of May 

Ngày 13 mon 2 = 13rd February = on the thirteenth of February 

Ngày 21 mon 11 = 21st November = on the twenty-first of November

  • Theo giờ đồng hồ Anh – Mỹ

– Quy tắc viết: THỨ + THÁNG + NGÀY + NĂM

Ví dụ: 

Thứ 6 ngày một mon 11 năm 2023 → Friday 11/10/2023 

Thứ 7 ngày 2 mon 11 năm 2023 → Saturday 11/02/2023

Chủ nhật ngày 3 mon 11 năm 2023 → Sun 11/03/2023

– Tiếng Anh Mỹ tiếp tục dùng “the” Khi hiểu những vấn đề ngày, mon năm.

Ví dụ

Ngày 16 tháng bốn = April 16th = on April the sixteenth 

Ngày 11 mon 12 = December 11th = on December the eleventh

Ngày 22 mon 3 = March 22nd = on March the twenty-second

Bài tập dượt áp dụng: ghi chép cơ hội hiểu của những câu sau.

1. Hôm ni là Chủ Nhật ngày 13 mon 11 năm 2022

2. Sinh nhật tôi vào trong ngày 18 mon 9 năm 1999

3. Năm ni tôi 19 tuổi

4. Ngày Tết thiếu thốn nhi là 1 trong mon 6

5. Năm mới mẻ rơi vào trong ngày 1 mon một năm 2023

Xem thêm: “TẤT TẦN TẬT” VỀ CÁCH VIẾT NGÀY THÁNG TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

null

5. Quy tắc hiểu số thời gian nhập giờ đồng hồ Anh.

Số năm nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu nhiều cách thức hiểu ứng với những tình huống không giống nhau, chúng ta cần thiết theo dõi dõi kỹ nhằm rời lầm lẫn nhé.

– Năm sở hữu nhì chữ số: hiểu thông qua số kiểm điểm nhập giờ đồng hồ Anh.

Ví dụ: 

Năm 10 = “ten”

Năm 11 = “eleventeen”

Năm 78 = “seventy-eight”

– Năm sở hữu 3 chữ số: hiểu chữ số thứ nhất + 2 số tiếp theo sau.

Ví dụ: 

Năm 545 = “five forty-five”

Năm 838 = “eight thirty-eight”

Năm 321 = “three twenty-one”

– Năm sở hữu 4 chữ số: sở hữu 4 cơ hội hiểu ứng với 4 ngôi trường hợp

+ 3 chữ số 0 ở cuối số năm: “the year” + số kiểm điểm thông thường

Ví dụ: 

Năm 3000 = “the year three thousand”

Năm 9000 = “the year nine thousand”

Năm 4000 = “the year four thousand”

+ Số 0 ở địa điểm thứ hai và 3 nhập số năm: độc giả 2 số thứ nhất + 0 + số cuối hoặc số thứ nhất + thousand (and) + số cuối 

Ví dụ: 

Năm 8007 = eighty O seven = eight thousand and seven = eight thousand seven

Năm 7008 = seventy O eight = seven thousand and eight = seven thousand eight

+ Số 0 ở địa điểm thứ hai nhập số năm: hiểu 2 số thứ nhất + 2 số tiếp theo; số thứ nhất + thousand (and) + 2 số cuối

Ví dụ: 

Năm 2079 = twenty seventy-nine = two thousand and seventy-nine = two thousand seventy-nine

Năm 3022 = thirty twenty two = three thousand and twenty two = three thousand twenty two

– Số 0 ở địa điểm loại 3 nhập số năm: độc giả 2 số thứ nhất + 0 + số cuối

Ví dụ: 

Năm 1704 = seventy O four

Năm 2802 = twenty-eight O two

Bài tập dượt áp dụng: ghi chép cơ hội hiểu trúng của những số thời gian như sau

Năm 2022 = ?

Năm 938 = ?

Năm 2707 = ?

Năm 3000 = ?

Năm 1009  = ?

Xem thêm:

TEST TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1 KÈM 1

null

6. Quy tắc hiểu phân số nhập giờ đồng hồ Anh.

Sau đấy là những quy tắc nhằm độc giả phân số nhập giờ đồng hồ Anh.

  • Tử số <10 và khuôn số <100, người sử dụng số trật tự nhằm hiểu khuôn số 
  • Tử số to hơn 1 thì cần tăng “s” nhập khuôn số.

Ví dụ:

1/4 = one fourth

5/4 = five fourths

1/8 = one eighth

9/8 = nine eighths

  • Tử số >10 hoặc khuôn số >100 thì người sử dụng số kiểm điểm hiểu khuôn số
  • Tử số và khuôn số cần phải có “over”.

Ví dụ: 

12/7 = twelve over seven

17/12 = eighteen over one two

3/132 = three over one three two 

Một số tình huống quan trọng như sau tuy nhiên bạn phải chú ý:

1/2 = one half hoặc a half

1/4 = one fourth hoặc one quarter hoặc a quarter

3/4 = three quarters hoặc three fourths

1/100 = one hundredth

1/1000 = one thousandth hoặc one over a thousand 

Bài tập dượt áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những phân số sau

47/100 = ?

5/6 = ?

3/4 = ?

7/10 = ?

1/2 = ?

Xem thêm: CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ TRONG TIẾNG ANH

Hết ngố với cơ hội hiểu PHÂN SỐ vì chưng giờ đồng hồ Anh vô cùng đỉnh ko cần người nào cũng biết

7. Quy tắc hiểu số thập phân nhập giờ đồng hồ Anh.

Với những số tròn trĩnh, độc giả như thông thường với số kiểm điểm. Với những số thập phân sở hữu phẩy/chấm “.”, độc giả ký hiệu này là “point”. Nếu sau vết phẩy/chấm sở hữu nhiều hơn thế nữa 1 số lượng, tớ hiểu sản phẩm số này tương tự động như một số sở hữu 2-3-4-... chữ số hoặc hiểu lẻ từng số đơn.

Ví dụ:

ten point thirty-one percent = 10.31%

– pi number equals three point one four one five nine = số pi có mức giá trị là 3.14159

ten point five kilogram = 10.5kg

Bài tập dượt áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những số sau

13,10 = ?

2,8 = ?

99,99 = ?

3,14 = ?

1,996 = ?

8. Cách hiểu số chi phí nhập giờ đồng hồ Anh.

Áp dụng quy tắc hiểu số thập phân tuy nhiên tất cả chúng ta vừa vặn học tập, bạn cũng có thể hiểu số chi phí nhập giờ đồng hồ Anh vì chưng công thức: số chi phí + thương hiệu loại tiền

Với những số chi phí tròn trĩnh, độc giả như thông thường với số kiểm điểm (1, 2, 4, 6, 100,...) Với những số chi phí lẻ thập phân sở hữu phẩy/chấm “.”, độc giả ký hiệu này là “point”. Nếu sau vết phẩy/chấm sở hữu nhiều hơn thế nữa 1 số lượng, tớ hiểu sản phẩm số này tương tự động như một số sở hữu 2-3-4-... chữ số hoặc hiểu lẻ từng số đơn.

Ví dụ:

– 5.000.000 VND = Five million Vietnam dongs (only) (năm triệu đồng chẵn)

– 48$ = forty-eight dollars (bốn mươi tám đô la)

– 169€ = a hundred and sixty-nine euros (một trăm sáu mươi chín ơ-rô)

Tên một số trong những nước ngoài tệ thông thường bắt gặp vì chưng giờ đồng hồ Anh:

– pound (pound sterling) = đồng bảng Anh

– dollar (US dollar) = đồng đô la Mỹ

– euro = đồng ơ-rô châu Âu

– yen = đồng yên tĩnh Nhật

– Swiss franc = đồng franc Thụy Sĩ

– rouble = đồng rúp

– Australian dollar = đồng đô la Úc

– Canadian dollar (CAD) = đồng đô la Canada

– rupee = đồng rupi đè Độ

– yuan (RMB) = đồng Nhân dân tệ Trung Quốc

Bài tập dượt áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những số chi phí sau

598 USD = ? Five hundred and ninety-eight dollars.

7.000.000 VND = ? hiểu là Seven million Vietnam dongs (only).

684.000 VND = ? hiểu là Six hundred and eighty-four Vietnam dongs.

47.82$ = ?: Forty-seven point eighty-two dollars

41.79€: Forty-one euros seventy-nine.

Xem thêm: HƯỚNG DẪN BẠN CÁCH ĐỌC SỐ TIỀN TRONG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT

9. Quy tắc hiểu số nón nhập giờ đồng hồ Anh

Để hiểu sản phẩm số nón nhập giờ đồng hồ Anh, các bạn dùng số kiểm điểm + “to the power of” nhằm hiểu.

Ví dụ:

2^3 = two đồ sộ the power of three

6^7 = six đồ sộ the power of seven

Trong giờ đồng hồ Việt, số nón 2 và 3 độc giả là bình phương, lập phương. Tương ứng 2 thuật ngữ này nhập giờ đồng hồ Anh là “squared” và “cubed”.

Ví dụ:

11^2 = eleven squared

15^3 = fifteen cubed

Bài tập dượt áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những số sau

1^2 = ?

13^12 = ?

5^5 = ?

6^89 = ?

100^123 = ?

10. Quy tắc hiểu láo số nhập giờ đồng hồ Anh

Để hiểu láo số nhập giờ đồng hồ Anh, các bạn thông thường như Khi hiểu số kiểm điểm và tăng “and” nhằm liên kết thân ái một trong những phần số vẹn toàn với phần phân số. 

Ví dụ:

3 ⅘ = three and four fifths

13 19/21 = thirteen and nineteen over two one

38 ⅓ = thirty eight and one third

Bài tập dượt áp dụng: Viết cơ hội hiểu trúng của những láo số sau

2 47/100 = ?

3 5/6 = ?

7 3/4 = ?

12 7/10 = ?

37 50% = ?

11. Quy tắc hiểu số tỷ lệ nhập giờ đồng hồ Anh

Để hiểu số tỷ lệ % vì chưng giờ đồng hồ Anh, các bạn vận dụng quy tắc hiểu số thập phân Langmaster đang được chỉ dẫn phía trên và tăng đuôi “percent”

Ví dụ:

10% = ten percent

12% = twelve percent

99,91% = ninety-nine point ninety-one percent

Luyện tập dượt hiểu những số tỷ lệ sau:

13% = ?

82% = ?

1,99% = ?

5,678% = ?

2,34567% = ?

12,12% = ?

10,11% = ?

null

Đáp án những phần luyện tập

Bài 1:

1. /ˈtwenti-fɪf/ = twenty-fifth

2. /ˈtwentiəθ/ = twentieth

3. /ˈθɜːrti-eɪˈtiːnθ/ = thirty-eighteenth

4. /wʌn-ˈsɪkstiəθ/ = one sixtieths

5. /ˈfɔːrti-twelfθ/ = forty-twelfth

6. /ˌsɪks-ˈθaʊznθ/ = six-thousandth

7. /ˈfɪfti-ˌfɪfˈtiːnθ/ = fifty-fifteenth

8. /ˌeɪ ˈmɪljənθ/ = eight millionth

9. /θriː ˈθaʊzn fɔːrθ/ = three thousand fourth

10. /ˈtwenti ˈhʌndrət ˈθaʊznθ/ = twenty hundred thousandth

Bài 2:

1. D

2. E

3. C

4. B

5. A

6. G

7. F

Bài 3:

0962 152 228 = zero nine six two one five two double two eight

0962 195 439 = zero nine six two one nine five four three nine

0962 154 139 = zero nine six two one five four one three nine

0982 821 516 = zero nine eight two eight two one five one six

0289 9950 060 = zero two eight nine double nine five zero six zero

Bài 4:

1. Hôm ni là Chủ Nhật ngày 13 mon 11 năm 2022

= Today is Sunday November thirteenth twenty twenty two.

2. Sinh nhật tôi vào trong ngày 18 mon 9 năm 1999

= My birthday is on Sept eighteen nineteen ninety-nine

3. Năm ni tôi 19 tuổi

= I’m nineteen years old.

4. Ngày Tết thiếu thốn nhi là 1 trong mon 6

= Children’s Day is on June First

5. Năm mới mẻ rơi vào trong ngày 1 mon một năm 2023

= The new year is on January first twenty twenty-three

Từ vựng giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng - Tất tần tật cơ hội ĐỌC SỐ nhập giờ đồng hồ Anh [Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster]

Bài 5:

Năm 2022 =  Year twenty twenty-two

Năm 938 = Year nine thirty eight

Năm 2707 = Year twenty-seven O seven

Năm 3000 = Year three thousand

Năm 1009  = Year one thousand nine

Bài 6:

47/100 = forty-seven hundredths

5/6 = five sixths

3/4 = three quarters or three fourths

7/10 = seven tenths

1/2 = a half

Bài 7:

13.10 = thirteen point ten

2.8 = two point eight

99.99 = ninety-nine point ninety-nine

3.14 = three point fourteen

1.996 = one point nine ninety-six

Bài 8:

598 USD = five (hundred) ninety-eight dollars

7.000.000 VND = seven million Vietnam dongs (only)

684.000 VND = six eighty-four thousand Vietnam dongs

47.82$ = forty-seven point eighty-two dollars

41.79€ = forty-one euros and seventy-nine.

Bài 9:

1^2 = one squared

13^12 = thirteen đồ sộ the power of twelve

5^5 = five đồ sộ the power of five

6^89 = six đồ sộ the power of eighty-nine

100^123 = one hundred đồ sộ the power of one twenty three

Bài 10: 

2 47/100 = two and forty-seven hundredths

3 5/6 = three and five sixths

7 3/4 = seven and three quarters or three fourths

12 7/10 = twelve and seven tenths

37 50% = thirty-seven and a half

Bài 11:

13% = thirteen percent

82% = eighty-two percent

1.99% = one point ninety-nine percent

5.678% = five point six seventy-eight percent

2.34567% = two point three four five six seven percent

Xem thêm: put through nghĩa là gì

12.12% = twelve point twelve percent

10.11% = ten point eleven percent

Các các bạn đang được thoải mái tự tin rộng lớn Khi đọc những số lượng vì chưng giờ đồng hồ Anh chưa nhỉ? Hy vọng những chỉ dẫn kể từ Langmaster đang được khiến cho bạn thạo cơ hội hiểu số nhập giờ đồng hồ Anh. Để coi tăng nhiều bài học kinh nghiệm không giống kể từ Langmaster, truy vấn nhanh chóng bên trên 9film.edu.vn hoặc Fanpage Tiếng Anh Giao tiếp Langmaster các bạn nhé!