so hot là gì

I lượt thích Lance,'cause he's so hot.

tớ mến Lance vì như thế cậu tớ hấp dẫn...

Bạn đang xem: so hot là gì

It's so hot out here.

Tớ mong muốn ra ngoài đây

Oh, my God, you guys, that is so hot.

Trời ơi, nhì người, nóng rộp quá đấy.

Are you so hot? marry, come up, I trow; Is this the poultice for my aching bones?

Bạn sở hữu quá nóng? kết duyên, tăng trưởng, tôi tin cẩn tưởng, đậy điệm dung dịch lên chổ sưng xương cốt tôi đau?

It's so hot here, we've had to tát seal off the mine.

Vị trí tất cả chúng ta niêm phong mỏ đang được rất nóng.

Just won't be so hot for bầm.

Anh sẽ không còn ngạc nhiên lắm đâu.

She is so hot!

Cô ấy quá hấp dẫn!

How did you make her so hot?

Ông thực hiện thế này nhưng mà cô ấy nóng rộp thế?

But it's so hot.

Nhưng trời rét quá.

It's so hot that you could cook an egg on the hood of a xế hộp.

Nóng cho tới nỗi nhưng mà hoàn toàn có thể luộc trứng bên trên nóc xe cộ.

it's so hot and stuffy I-

thật rét bức và ngột ngạt.

By the way, not so hot.

Nhận tiện, ko quá lúc lắc gân đâu.

Xem thêm: rural area là gì

It's so hot today.

ngày ngày hôm nay rất nóng.

♫ You're so hot, teasing bầm ♪

Cậu rét bỏng như trêu tức tôi

You're so hot.

Cậu hấp dẫn quá.

Any idea what these guys were so hot to tát break in here for?

Có chủ kiến gì về sự bao nhiêu thương hiệu đó đột nhập nhập phía trên nhằm làm những gì không?

You' re so hot, teasing me

Cậu nóng rộp như trêu tức tôi

Your little hand was so hot.

Bàn tay con cái rất nóng.

"Habibi, it's so hot.

"Habibi, trời rét quá.

If she's so hot, why don't you make her your late-night booty call?

Nếu cô ta rét bỏng, sao anh ko lấy cô tớ thực hiện chiến lợi phẩm?

It’s so hot here!”

Ở phía trên trời quá rét nực!”

What you got makes them Reid boys so hot under the collar, anyway?

Thứ thực hiện cho những chàng trai mái ấm Reid. cứ bám lấy ở bên dưới lớp áo này à?

You are so hot.

Xem thêm: lithe là gì

Mày thật nóng.

It's so hot and brown.

rất nóng và nâu thẫm