solar nghĩa là gì

/soulə/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) mặt mày trời, đem tương quan cho tới mặt mày trời, mối liên hệ cho tới mặt mày trời; tính theo đòi mặt mày trời (lịch, thời gian)
solar eclipse
nhật thực
solar system
hệ mặt mày trời
solar time
thời gian giảo tính theo đòi hệ mặt mày trời
Sử dụng tích điện mặt mày trời
solar-powered
chạy vị tích điện mặt mày trời

Chuyên ngành

Toán & tin

(thiên văn ) mặt mày trời

Y học

do thuộc tính mặt mày trời
thuộc mặt mày trời

Điện lạnh

mặt trời
simulated solar radiation test
thử nghiệm tế bào phỏng tia mặt mày trời
solar activity
hoạt động của mặt mày trời
solar apex
điểm apec (của hệ) mặt mày trời
solar apex
điểm đỉnh mặt mày trời
solar atmosphere
khí quyển mặt mày trời
solar constant
hằng số (bức xạ) mặt mày trời
solar flare
vết sáng sủa của mặt mày trời
solar generator
máy vạc năng lượng điện mặt mày trời (ở một vài vệ tinh)
solar heat gain
cường chừng sự phản xạ mặt mày trời
solar heat pump
bơm nhiệt độ mặt mày trời (chạy vị tích điện mặt mày trời)
solar heat pump
bơm nhiệt độ (chạy vị năng lượng) mặt mày trời
solar heater
bộ thực hiện rét (nước) vị nhiệt độ mặt mày trời
solar irradiation
chiếu xạ kể từ mặt mày trời
solar radio noise
tiếng ồn mặt mày trời
solar radio noise
tiếng ồn vô tuyến mặt mày trời
solar radio noise
tạp nhiễu vô tuyến mặt mày trời
solar refrigerating unit
tổ máy lạnh lẽo (chạy vị năng lượng) mặt mày trời
solar refrigeration
làm lạnh lẽo (bằng năng lượng) mặt mày trời
solar refrigeration
sự thực hiện lạnh lẽo (bằng năng lượng) mặt mày trời
solar refrigerator
tủ lạnh lẽo (chạy vị năng lượng) mặt mày trời
solar time
giờ mặt mày trời
solar time
thời gian giảo theo đòi mặt mày trời

Kỹ thuật công cộng

nắng
bearing and solar power transfer assembly
khối đem nâng và trả phú năng lượng
Energy efficiency (solar)
Hiệu suất tích điện (Mặt Trời)
solar absorber capacity
năng suất hít vào mặt mày trời
Solar Backscatter Ultraviolet (radiometer) (SBUV)
bức xạ tiếp tia tử nước ngoài giã xạ ngược tích điện mặt mày trời
solar collector
bộ gom (năng lượng) mặt mày trời
solar collector
bộ thu nhật năng
solar desalter
thiết bị thực hiện nhạt nhẽo nước vị (năng lượng) mặt mày trời
solar drier
buồng sấy nắng
solar energy
năng lượng mặt mày trời
solar energy absorbing glass
kính hít vào tích điện mặt mày trời
solar energy unit
bộ tích điện mặt mày trời
solar engine
động cơ tích điện mặt mày trời
solar evaporation
bay khá vị tích điện mặt mày trời
solar flat plate collector
tấm phẳng lì thu tích điện mặt mày trời
solar generator
máy vạc năng lượng điện (chạy vị năng lượng) mặt mày trời
solar generator
pin tích điện mặt mày trời
solar heat pump
bơm nhiệt độ mặt mày trời (chạy vị tích điện mặt mày trời)
solar heat pump
bơm nhiệt độ (chạy vị năng lượng) mặt mày trời
solar heat storage
sự trữ năng lượng// mặt mày trời
solar heating
sự đun rét vị tích điện mặt mày trời
solar house
nhà tích điện mặt mày trời
solar plant
trạm tích điện mặt mày trời
solar power
năng lượng mặt mày trời
Solar Power Satellite (SPS)
vệ tinh ma sử dụng tích điện mặt mày trời
solar radiation energy
năng lượng sự phản xạ mặt mày trời
solar refrigerating unit
tổ máy lạnh lẽo (chạy vị năng lượng) mặt mày trời
solar refrigeration
làm lạnh lẽo (bằng năng lượng) mặt mày trời
solar refrigeration
sự thực hiện lạnh lẽo (bằng năng lượng) mặt mày trời
solar refrigerator
tủ lạnh lẽo (chạy vị năng lượng) mặt mày trời
solar thermal power station
trạm vạc năng lượng điện (dùng năng lượng) mặt mày trời
solar urticaria
mày đay vì thế nắng
solar-energy radiator
cái sự phản xạ nhật năng
solar-powered
được hỗ trợ vị tích điện Mặt trời (nhật năng)
gác thượng (cung điện)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: solar nghĩa là gì

Xem thêm: under the counter là gì

NHÀ TÀI TRỢ