sorted là gì

/Phiên âm này đang được đợi các bạn trả thiện/

Thông dụng

Danh từ

Sự tuyển chọn chọn; phân loại

Điện tử & viễn thông

sắp

Kỹ thuật cộng đồng

phân loại
counting-and-sorting machine
máy kiểm đếm phân loại
document sorting
phân loại tài liệu
entry sorting
sự phân loại mục nhập
scrap sorting
sự phân loại truất phế liệu
semiwet sorting
sự phân loại nửa ướt
sorting by hand
sự phân loại vày tay
sorting function
chức năng phân loại
sorting line
đường phân loại tàu
sorting line
đường ray phân loại tàu
sorting machine
máy phân loại
sorting plant
thiết bị phân loại
sorting program
chương trình phân loại
sorting room
phân xưởng phân loại
sorting room
phòng phân loại
sorting routine generator
bộ tạo nên thông thường trình phân loại
sorting section
gian phân loại
sorting section
phân xưởng phân loại
sorting shop
gian phân loại
sorting shop
phân xưởng phân loại
sorting table
bàn phân loại// dây chuyền sản xuất phân loại
sorting unit
cấu khiếu nại phân loại
sorting unit
đơn vị phân loại
sorting unit
máy phân loại
sorting unit
thiết bị phân loại
sorting-rectifying section
chuẩn bình phục phân loại
tablet sorting and inspection machine
máy phân loại và đánh giá viên (thuốc)
vibration sorting
sự phân loại rung
waste sorting
sự phân loại hóa học thải
waste sorting plant
nhà máy phân loại hóa học thải
wet sorting
sự phân loại đầm đìa (rác thải)
sắp xếp
so lựa
sự chọn
card sorting
sự lựa chọn bìa đục lỗ
card sorting
sự lựa chọn thẻ đục lỗ
vibration sorting
sự lựa chọn rung
sự lựa chọn quặng
sự lựa chọn than
sự lựa chọn
hand sorting
sự lựa lựa chọn vày tay
manual sorting
sự lựa lựa chọn vày tay
sự phân loại
entry sorting
sự phân loại mục nhập
scrap sorting
sự phân loại truất phế liệu
semiwet sorting
sự phân loại nửa ướt
sorting by hand
sự phân loại vày tay
vibration sorting
sự phân loại rung
waste sorting
sự phân loại hóa học thải
wet sorting
sự phân loại đầm đìa (rác thải)
sự chuẩn bị xếp
sự sánh lựa
Sự phân loại, sự tuyển chọn chọn

Xây dựng

sự phân loại, sự tuyển chọn lựa chọn, sự lựa lựa chọn, sự giải lập đoàn tàu

Kinh tế

sự phân loại
machine sorting
sự phân loại vày máy
mail sorting
sự phân loại thư tín
tea dry sorting
sự phân loại lá trà khô
tea final sorting
sự phân loại lá trà khô

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: sorted là gì

Xem thêm: landscape nghĩa là gì

NHÀ TÀI TRỢ