sour là gì

/'sauə/

Thông dụng

Tính từ

Chua; với vị gắt (như) vị giấm, chanh, trái khoáy ko chín
sour apples
táo chua (vì còn xanh)
Chua, thiu, ôi; ko tươi tỉnh (mùi vị)
the milk's turned sour
sữa đã biết thành chua
a sour smell
mùi chua
Ẩm, đầm đìa (đất); rét là giá thành (thời tiết)
Có tính gắt gỏng, trầm trồ gắt kỉnh; với thái chừng gắt gỏng, chanh chua
what a sour face she has !
cô tao với cùng 1 diện mạo mới nhất chanh chua thực hiện sao!
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tồi tàn, kém
his game has gone sour
lối đùa của hắn đâm tồi tàn ra

Ngoại động từ

Làm chua, thực hiện lên men
the hot weather soured the milk
thời tiết rét đã thử chua sữa

Nội động từ

Trở nên chua, lên men (sữa..)

Cấu trúc kể từ

go/turn sour
trở nên ko tiện nghi, trở thành khó khăn ưa; té ra xấu xa đi
sour grapes
(tục ngữ) tiến công chẳng được, thả thực hiện phúc

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

rãnh âm thanh
vệt âm thanh

Kinh tế

dưa loài chuột dìm dấm, chua, ủ chua, muối bột chua

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
acerb , acetic , acetose , acetous , acid , acidic , acidulated , acrid , astringent , bad , biting , bitter , briny , caustic , curdled , cutting , dry , fermented , green , keen , musty , peppery , piquant , pungent , rancid , salty , sharp , soured , sourish , stinging , tart , turned , unpleasant , unripe , unsavory , unwholesome , vinegary , with a kick , acrimonious , churlish , crabby , cynical , disagreeable , discontented , displeasing , embittered , grouchy , grudging , ill-natured , ill-tempered , irritable , jaundiced , on edge * , peevish , rotten , ungenerous , unhappy , waspish , acerbic , acidulous , tangy , harsh , dour , gloomy , moody , morose , saturnine , sulky , sullen , surly , astray , awry , wrong , acerbitous , acidulent , austere , crabbed , cross , grum , imbittered , infestive , loppered , mirthless , misanthropic , querulous , unamiable
verb
acidify , curdle , disenchant , embitter , envenom , exacerbate , exasperate , make sour , spoil , turn , turn off , acerb , acerbic , acetic , acetose , acetous , acid , acidulate , acidulous , acrid , astringent , beginning , bitter , crabby , cranky , curdled , disagreeable , distasteful , dour , dry , ferment , fount , fountain , fountainhead , grim , grouchy , imbitter , irritable , keen , lopper , origin , parent , rancid , rot , rotten , seed , sharp , spoiled , spring , tangy , tart , turned , unhappy , unpleasant , vinegary , wellspring

Từ trái khoáy nghĩa