sparingly là gì

 • Learn English
 • Apprendre le français
 • 日本語学習
 • 学汉语
 • 한국어 배운다
 • |
 •  
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Đăng nhập
 • |
 • Đăng ký
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Xin chào
 • |
 • Thoát

Từ điển

Dịch văn bản

Bạn đang xem: sparingly là gì

Từ điển Anh - Việt

Tra từ

 • Cùng học tập nước ngoài ngữ

  • Học kể từ vựng
  • Nghe trị âm
  • Cụm kể từ giờ Anh thông dụng
  • 3000 kể từ giờ Anh thông dụng
  • Dịch tuy vậy ngữ
  • Phân tích ngữ pháp
 • Thư viện tài liệu

   • Kỹ năng
   • Các kỳ đua quốc tế
   • Phương pháp học tập Tiếng Anh
   • Ngữ pháp
   • Từ vựng - Từ điển
   • Thành ngữ
   • Tiếng Anh kí thác tiếp
   • Dịch thuật
   • Tiếng Anh vỡ lòng
   • Tiếng Anh chuyên nghiệp ngành
   • Các kỳ đua vô nước
   • Tài liệu khác
   • Bản tin cẩn giờ Anh của Lạc Việt

Hỏi đáp nhanh

Gửi

Kết quả

Vietgle Tra từ

Cộng đồng

Xem thêm: lip sync là gì

Bình luận

Từ điển Anh - Việt

sparingly

['speəriηli]

|

phó từ

thanh đạm, sơ sài

tiết kiệm; tằn tiện; dè xẻn

use the perfume sparingly !

Xem thêm: albeit là gì

hãy người sử dụng nước hoa một cơ hội tiết kiệm!

logo-Lac Viet

©2024 Lạc Việt

 • Điều khoản sử dụng
 • |
 • Liên hệ
 • Trang trở nên viên:
 • Cồ Việt
 • |
 • Tri Thức Việt
 • |
 • Sách Việt
 • |
 • Diễn đàn