spend for là gì

Key takeaways

Các cấu tạo Spend

Bạn đang xem: spend for là gì

 • Cấu trúc Spend cút với danh từ

 • Cấu trúc Spend cút với động từ

Sau spend là vĩ đại V hoặc Ving? Đáp án sau Spend + V-ing

Spend đem những sắc thái nghĩa chủ yếu là:

 • to spend money on something/doing something: đầu tư, tiêu xài chi phí cho tới cái gì

 • to spend time on something/ doing something: dành riêng thời hạn cho tới cái gì

 • to spend time + adv./prep: dành riêng thời hạn ở đâu, với ai

 • to spend something on something/ doing something: góp vốn đầu tư, dùng nguồn lực có sẵn cho tới việc nào đấy cho tới Lúc cạn kiệt/ thực hiện kiệt quệ cái gì

Một số tình huống đặc biệt: overspend, underspend

Idioms với “spend”: vĩ đại spend a penny, vĩ đại spend the night with sb

Các cấu tạo Spend

Cấu trúc Spend cút với danh từ

S + spend + time/money + (on) + N/something

Ý nghĩa: Dành thời hạn, gia tài cho tới vật gì, việc gì đó

Ví dụ: I spend three hours on social truyền thông media every day. (Tôi dành riêng thân phụ giờ đồng hồ đeo tay thường ngày cho những trang social.)

She spent $3000 on that mansion she just bought last week. (Cô ấy tiếp tục nên chi 3000 đô la cho tới căn biệt thự cao cấp cô ấy mua sắm tuần trước đó.)

Cấu trúc Spend cút với động từ

S + spend + time/money + (on) + doing something

Ý nghĩa: Dành thời hạn, gia tài nhằm thao tác làm việc gì đó

Ví dụ: He spends hours learning by heart all the new words he catches in every book he reads. (Anh tao dành riêng hàng tiếng đồng hồ nhằm học tập nằm trong lòng toàn bộ những kể từ mới mẻ nhưng mà anh tao phát hiện vào cụ thể từng cuốn sách nhưng mà anh tao hiểu.)

I have vĩ đại spend a fortune redecorating the house for my sister’s wedding based on her own taste. (Tôi nên dành riêng một trong những chi phí rộng lớn nhằm trang trí căn nhà cửa ngõ cho tới đám hỏi của em gái tôi theo đuổi ý mong muốn của em ấy.)

Các cấu tạo SpendCấu trúc Spend

Cách sử dụng spend

Chi tiêu xài (tiền)

Đây là sắc thái nghĩa được người học tập dùng thật nhiều vô giờ đồng hồ Anh. Cụ thể, tự vị Cambridge tiếp tục giải nghĩa “spend” như sau: “to give money as a payment for something” - Đưa chi phí nhằm trả cho tới cái gì cơ. Hay rằng cách thứ hai, “spend” cút với chi phí Có nghĩa là đầu tư, chi trả cho tới vật gì.

Cấu trúc rất đầy đủ nhằm người học tập dùng là: “to spend money”, “to spend money on something/doing something”. Trong một vài ba tình huống, người học tập hoàn toàn có thể lược vứt tân ngữ sau “spend” (như ví dụ dưới).

Lưu ý: money hoàn toàn có thể được thay cho thế vì thế những đơn vị chức năng không giống nhằm chỉ chi phí như một trong những chi phí ví dụ (100$, 30.000VND) hoặc những danh kể từ chỉ gia tài như gia tài (a fortune), chi phí mặt mũi (cash), v.v.

sau spend là vĩ đại v hoặc ving Ví dụ:

 • How much have you spent? (Bạn đã tiêu xài bao nhiêu chi phí rồi?)

 • He spent all the money in just 1 month (Anh tao tiếp tục tiêu không còn số chi phí cơ trong chỉ 1 tháng)

 • The government spends 100,000$ on building a new stadium (Chính phủ chi 100,000$ cho tới việc xây dựng một chiếc sảnh chuyển động mới)

 • If I have a handsome salary, I will spend a lot of money on my hobby (Nếu tôi mang trong mình một nấc bổng cao, tôi tiếp tục dành thật nhiều chi phí cho tới sở trường của tôi)

 • The company is required vĩ đại clarify how they spend their funds (Công ty này được đòi hỏi nên thực hiện rõ ràng cơ hội mà người ta chi tiêu xài chi phí quỹ)

 • You can’t stop spending, can you? (Bạn ko thể ngừng tiêu xài chi phí phải không?)

Dành thời gian

Khi cút với “time” hoặc những cụm kể từ chỉ đơn vị chức năng thời hạn như (hours, the weekend, không lấy phí time, v.v.), “spend” lại sở hữu sắc thái tức thị dành riêng thời hạn cho tới vật gì cơ. Công thức “to spend + time on something/ doing something”.

Ví dụ:

 • How vì thế you spend your không lấy phí time? (Bạn làm cái gi với thời gian tham rảnh của mình?) 

 • I will spend my life helping the poor (Tôi tiếp tục dành cả đời gom đỡ những người dân nghèo)

 • You should spend more time on studying if you want vĩ đại get good marks (Bạn nên dành nhiều thời hạn cho tới học tập tập nếu như bạn thích đem điểm cao)

 • Everyday, Jane spends 3 hours singing and dancing (Mỗi ngày, Jane dành 3 giờ đồng hồ hát và nhảy múa)

 • You’re supposed vĩ đại spend a lot of time on your assignment (Đáng nhẽ các bạn nên dành nhiều thời hạn cho tới bài bác tập dượt của bạn)

Ngoài rời khỏi, người học tập cũng hoàn toàn có thể dùng cấu tạo “to spend time + adv./prep” khi mong muốn nói đến việc vị trí, người dành riêng thời hạn nằm trong.

Ví dụ:

 • We spent the whole day on the beach (Chúng tôi đã dành riêng một ngày dài bên trên bãi biển)

 • She spend her last summer in Hawaii (Cô ấy dành riêng cả ngày hè năm ngoái ở Hawaii)

 • Don’t spend your whole weekend indoors (Đừng có dành riêng cả vào cuối tuần ở vô nhà)

 • I have vĩ đại spend 3 days in the library vĩ đại prepare for the test (Tôi nên dành 3 ngày ở tủ sách để sẵn sàng cho tới bài bác kiểm tra)

 • I lượt thích vĩ đại spend my không lấy phí time with my friends (Tôi mến dành thời hạn rảnh với những người các bạn của mình)

spend nằm trong gì

Đầu tư, dùng mối cung cấp lực

Từ điển Cambridge cũng giải nghĩa “spend” là: “to use energy, effort, force, etc., especially until there is no more left” - dùng tích điện, công sức của con người, nguồn lực có sẵn, v.v, quan trọng đặc biệt cho tới Lúc hao kiệt. Nói cách thứ hai, “spend” hoàn toàn có thể được hiểu là góp vốn đầu tư, dùng nguồn lực có sẵn cho tới việc nào đấy cho tới Lúc cạn kiệt/ thực hiện kiệt quệ vật gì. Cấu trúc spend bao quát của nghĩa này là: “to spend + something on something/ doing something”

Lưu ý: người học tập cũng hoàn toàn có thể dùng cấu tạo “ vĩ đại spend itself” đồng nghĩa tương quan với “to stop” - tạm dừng.

Ví dụ:

 • Don’t spend too much energy on that game! (Đừng tiêu tốn rất nhiều mức độ lực cho tới trò nghịch ngợm đó!)

 • I’ve spent a lot of effort on doing this presentation (Tôi đã dành riêng thật nhiều công sức của con người cho bài bác thuyết trình này)

 • The hurricane will probably have spent most of its force (= most of its force will have gone) by the time it reaches the northern parts of the country (Cơn bão hoàn toàn có thể tiếp tục tiêu tốn phần rộng lớn lực lượng của chính nó (= suy giảm) vô thời khắc nó cho tới những vùng phía bắc của khu đất nước)

 • The storm had finally spent itself (Cơn bão tiếp tục kết thúc)

Một số tình huống đặc biệt

Overspend (on sth): tiêu xài xài quá mức

Ví dụ: 

 • The reason why you are poor is that you always overspend (Lý vì thế tại vì sao các bạn nghèo nàn là cũng chính vì các bạn luôn luôn tiêu xài xài quá mức)

 • The company is facing bankruptcy since it has overspent on marketing campaigns (Công ty đang được nên đương đầu với vỡ nợ vì như thế nó sẽ bị tiêu xài quá mức cần thiết cho những chiến dịch marketing)

Underspend (on sth): tiêu xài xài thấp hơn kĩ năng hoàn toàn có thể hoặc thấp hơn tiếp hoạch

Ví dụ:

 • Underspending can create problems for this project (Tiêu xài thấp hơn plan có thể tạo nên phiền hà cho tới dự án công trình này)

 • We found that the company had seriously underspent on safety equipment (Chúng tôi tiếp tục phân phát sinh ra rằng công ty lớn tiếp tục tiêu xài thấp hơn thật nhiều (so với tiếp hoạch) cho những vũ khí an toàn)

Tham khảo thêm:

 • Cấu trúc Should

 • Cấu trúc Let

Cách ghi chép lại câu với cấu tạo Spend

Viết lại câu kể từ Spend sang trọng Waste

S + spend + time/money + (on) + N/V-ing 

→ S + waste + time/money + (on) + N/V-ing

(Dành/Tiêu tốn thời hạn, gia tài cho tới việc gì, nhằm thao tác làm việc gì đó)

Ví dụ: I spent hours waiting for the delivery man vĩ đại come, but he didn’t show up.

→ I wasted hours waiting for the delivery man vĩ đại come, but he didn’t show up. 

(Tôi tiếp tục nên dành/tốn hàng tiếng đồng hồ đồng hồ đeo tay nhằm đợi người ship hàng tuy nhiên anh tao lại ko cho tới.)

Viết lại câu kể từ Spend sang trọng It take

S + spend + time/money + (on) + N/V-ing

→ It takes + somebody + time + To-inf (Động kể từ vẹn toàn khuôn đem “to”)

(Dành/Tiêu tốn/Mất từng nào thời hạn nhằm thao tác làm việc gì đó)

Ví dụ: She spent a day making that birthday cake as a surprise gift for her mother.

→ It took her a day vĩ đại make that birthday cake as a surprise gift for her mother.

(Cô ấy tiếp tục dành riêng cả một ngày nhằm thực hiện cái bánh sinh nhật như là một trong những phần quà sinh nhật bất thần cho tới u cô ấy.)

Spend + gì? Một số cấu tạo không giống của Spend

S + spend + resource (time/money) + in + địa điểm…

Ý nghĩa: Được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề việc dùng một nguồn lực có sẵn (tiền bạc, thời gian) vô một yếu tố hoàn cảnh, vị trí ví dụ này cơ.

Ví dụ:

 • He spent three days in Ho Chi Minh City. (Anh ấy dành riêng 3 ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh).

 • She spent $300 for a night in Rome. (Cô ấy tiếp tục tốn 300 đô la cho 1 tối ở Rome.)

S + spend + resource + for + purpose…

Ý nghĩa: Nhấn mạnh việc phân phân phát một nguồn lực có sẵn này cơ cho 1 tiềm năng, mục tiêu ví dụ này đó

Ví dụ:

 • Uncle Ho spent his whole life fighting for the freedom of our country. (Bác Hồ tiếp tục dành riêng cả cuộc sống nhằm đấu giành cho tới song lập dân tộc bản địa.)

 • She spent her youth working for the betterment of ethnic children’s education. (Cô ấy sử dụng cả tuổi hạc con trẻ của tôi để giúp đỡ những em học viên dân tộc bản địa thiểu số học tập đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

S + spend + amount + on something

Ý nghĩa: dành/tiêu tốn từng nào chi phí cho tới việc gì, vật gì.

Ví dụ:

 • She spent $5000 on that wedding dress. (Cô ấy tiếp tục nên tốn 5000 đô la cho tới cỗ váy cưới)

 • They spend $100 on groceries every week. (Họ dành riêng 100 đô la nhằm cút chợ hàng tuần.)

Spend + adjective + amount of + resource

Ý nghĩa: nhấn mạnh vấn đề cường độ, độ mạnh dùng của mối cung cấp lực

Ví dụ:

 • She spent an enormous amount of money on her daughter’s wedding. (Bà ấy tiếp tục chi một lượng tiền to con cho tới đám hỏi của cô ý phụ nữ.)

 • He spent a considerable amount of effort studying for the final exam. (Anh ấy tiếp tục dành riêng không còn tâm mức độ cho tới việc ôn đua thời điểm cuối kỳ.)

Idioms với spend

 • spend a penny: Đây là một trong những cơ hội rằng nhã nhặn thay cho thế cho tới việc “sử dụng căn nhà vệ sinh”

Ví dụ: Excuse bủ, I have vĩ đại spend a penny (Xin loại lỗi, tôi nên sử dụng căn nhà vệ sinh)

 • spend the night with somebody: ở với ai cơ vô một đêm

Ví dụ: I might have vĩ đại spend a night with my friend when I come vĩ đại visit her đô thị (Tôi có lẽ rằng phải ở với các bạn tôi một đêm Lúc tôi cho tới thăm hỏi TP. Hồ Chí Minh của cô ý ấy)

Bài tập dượt vận dụng

 1. Hoàn trở nên những câu sau với kể từ mến hợp:

1. I usually _______ my weekends with my family, going for picnics and playing outdoor games.

2. She _______ a lot of money on designer clothes and accessories.

3. It _______ way longer vĩ đại complete the puzzle kêu ca I had expected.

4. It _______ bủ hours vĩ đại clean the entire house yesterday.

5. We often _______ our evenings watching movies and TV shows.

6. He _______ a significant amount of money on unnecessary gadgets.

7. _______ ví much time on social truyền thông media is not productive.

8. It _______ her years of practice vĩ đại become a skilled pianist.

9. They _______ a considerable amount of money on their vacation vĩ đại Europe.

10. _______ time for the bus during rush hour can be quite frustrating.

11. He _______ a lot of money on expensive restaurant meals.

12. It _______ us several weeks vĩ đại plan and organize the sự kiện.

13. I don't want vĩ đại _______ my time waiting in long queues.

14. They _______ a lot of money on unnecessary home page renovations.

15. It _______ bủ hours vĩ đại find the perfect gift for her birthday.

 1. Viết lại câu dùng những cấu tạo với spend, It take, waste:

1. She dedicates a considerable amount of time vĩ đại studying for her exams.

2. They splurged a significant sum of money on their vacation

3. The commute vĩ đại work consumes 30 minutes of my time.

4. The repair of the broken sink required a duration of two hours.

5. They squandered a significant amount of time watching purposeless videos on social truyền thông media.

6. Her expenditure on designer clothes is substantial.

7. Getting ready in the morning is a time-consuming process for him.

8. The completion of the project required several days.

9. They devote a significant amount of time vĩ đại playing đoạn phim games.

10. She squandered her money on unnecessary gadgets.

11. Cooking dinner consumes around an hour of my time.

12. Their wedding ceremony incurred a massive expense.

13. The recovery from the accident took several months.

14. Instead of studying, she fritters away a significant amount of time scrolling through social truyền thông media.

15. Their expenditure on dining out at high-end restaurants is substantial.

Xem thêm: hold your breath là gì

 1. Chọn đáp án đích thị cho từng câu trả lời:

1. She likes vĩ đại _______ traveling vĩ đại new places during her vacations.

   a) spend time

   b) spend money

   c) it takes

   d) waste

2. _______ bủ three hours vĩ đại finish reading that book.

   a) Spend time

   b) Spend money

   c) It takes

   d) Waste

3. They decided vĩ đại _______ renovating their old house vĩ đại increase its value.

   a) spend time

   b) spend money

   c) it takes

   d) waste

4. _______ a lot of money on unnecessary items can lead vĩ đại financial troubles.

   a) Spend time

   b) Spend money

   c) It takes

   d) Wasting

5. _______ him two years vĩ đại learn how vĩ đại play the guitar.

   a) Spend time

   b) Spend money

   c) It took

   d) Waste

6. She regrets _______ ví much money on that expensive gadget.

   a) spending 

   b) vĩ đại spend

   c) vĩ đại waste

   d) wasting

7. _______ hours studying for the exam, he was able vĩ đại achieve a high score.

   a) Spending time

   b) To spend

   c) Having spent

   d) Wasting

8. They _______ a lot of money on their dream vacation vĩ đại the Maldives.

   a) spent

   b) take

   c) took

   d) waste

9. _______ bủ ages vĩ đại find a parking spot in the crowded đô thị center.

   a) Spend time

   b) Spend 

   c) It takes

   d) Waste

10. They _______ too much time arguing instead of finding a solution.

    a) spending

    b) spended

    c) took

    d) wasted

11. _______ a significant amount of money on quality education is important for future success.

    a) Spend 

    b) Spending

    c) It takes

    d) Wasting

12. It _______ us several months vĩ đại plan the wedding ceremony.

    a) took

    b) spends

    c) spent

    d) wasted

13. She realized she had _______ her entire day watching TV shows instead of being productive.

    a) spending

    b) spend

    c) took

    d) wasted

14. _______ him years of practice vĩ đại become a skilled pianist.

    a) Spending

    b) Spent

    c) It took

    d) Wasting

15. They decided not vĩ đại _______ on unnecessary shopping and save money instead.

    a) spend time

    b) spend money

    c) it takes

    d) waste

Đáp án

 1. Hoàn trở nên những câu sau với kể từ mến hợp:

1. spend

2. spends/wastes

3. took

4. took

5. spend

6. wastes/spends

7. Spending/Wasting

8. took

9. spent

10. Spending

11. spends

12. took

13. waste

14. spend/waste

15. took

 1. Viết lại câu dùng những cấu tạo với spend, It take, waste:

1. She spends a lot of time studying for her exams. 

2. They spent a huge amount of money on their vacation. 

3. It takes bủ 30 minutes vĩ đại commute vĩ đại work. 

4. It took them two hours vĩ đại fix the broken sink. 

5. They wasted a lot of time watching pointless videos on social truyền thông media. 

6. She spends a considerable amount of money on designer clothes. 

7. It takes him ages vĩ đại get ready in the morning. 

8. It took us several days vĩ đại complete the project. 

9. They spend a lot of time playing đoạn phim games. 

10. She wasted her money on unnecessary gadgets. 

11. It takes bủ approximately an hour vĩ đại cook dinner. 

12. They spent a fortune on their wedding ceremony. 

13. It took him months vĩ đại recover from the accident. 

14. She wastes a lot of time browsing social truyền thông media instead of studying. 

15. They spend a significant amount of money dining out at expensive restaurants.

 1. Chọn đáp án đích thị cho từng câu trả lời:

1. B

2. C

3. B

4. D

5. C

6. A

7. C

8. A

9. C

10. D

11. B

12. A

13. D

14. C

15. B

Tổng kết

Bài ghi chép bên trên tiếp tục reviews ví dụ cho tất cả những người hiểu khái niệm và những cấu trúc spend thông thườn. Đây là những cấu tạo cực kỳ thông dụng và thân thuộc vô giờ đồng hồ Anh. Vì vậy, người học tập hãy làm rõ nhằm mục tiêu phần mềm một cơ hội hoạt bát vô việc dùng giờ đồng hồ Anh từng ngày giống như trong những bài bác đua giờ đồng hồ Anh như TOEIC, IELTS.

Xem thêm: boilerplate là gì


Tài liệu tham lam khảo

Spend. Cambridge Dictionary,https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spend 

Spend. Oxford Learner's Dictionaries,https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/spend