spend on là gì

Key takeaways

Các cấu hình Spend

Bạn đang xem: spend on là gì

 • Cấu trúc Spend lên đường với danh từ

 • Cấu trúc Spend lên đường với động từ

Sau spend là to tướng V hoặc Ving? Đáp án sau Spend + V-ing

Spend với những sắc thái nghĩa chủ yếu là:

 • to spend money on something/doing something: đầu tư chi tiêu, chi tiêu chi phí mang đến loại gì

 • to spend time on something/ doing something: dành riêng thời hạn mang đến loại gì

 • to spend time + adv./prep: dành riêng thời hạn ở đâu, với ai

 • to spend something on something/ doing something: góp vốn đầu tư, dùng nguồn lực có sẵn mang đến việc gì đó cho tới Lúc cạn kiệt/ thực hiện kiệt quệ loại gì

Một số tình huống đặc biệt: overspend, underspend

Idioms với “spend”: to tướng spend a penny, to tướng spend the night with sb

Các cấu hình Spend

Cấu trúc Spend lên đường với danh từ

S + spend + time/money + (on) + N/something

Ý nghĩa: Dành thời hạn, tài sản mang đến vật gì, việc gì đó

Ví dụ: I spend three hours on social truyền thông every day. (Tôi dành riêng thân phụ giờ đồng hồ thời trang thường ngày cho những trang social.)

She spent $3000 on that mansion she just bought last week. (Cô ấy vẫn cần chi 3000 đô la mang đến căn biệt thự hạng sang cô ấy mua sắm tuần trước đó.)

Cấu trúc Spend lên đường với động từ

S + spend + time/money + (on) + doing something

Ý nghĩa: Dành thời hạn, tài sản nhằm thao tác làm việc gì đó

Ví dụ: He spends hours learning by heart all the new words he catches in every book he reads. (Anh tao dành riêng hàng tiếng đồng hồ nhằm học tập nằm trong lòng toàn bộ những kể từ mới mẻ tuy nhiên anh tao phát hiện vào cụ thể từng cuốn sách tuy nhiên anh tao hiểu.)

I have to tướng spend a fortune redecorating the house for my sister’s wedding based on her own taste. (Tôi cần dành riêng một số trong những chi phí rộng lớn nhằm trang trí căn nhà cửa ngõ mang đến đám hỏi của em gái tôi theo gót ý mong muốn của em ấy.)

Các cấu hình SpendCấu trúc Spend

Cách người sử dụng spend

Chi chi tiêu (tiền)

Đây là sắc thái nghĩa được người học tập dùng thật nhiều vô giờ Anh. Cụ thể, tự điển Cambridge vẫn giải nghĩa “spend” như sau: “to give money as a payment for something” - Đưa chi phí nhằm trả mang đến cái gì cơ. Hay phát biểu cách tiếp theo, “spend” lên đường với chi phí Tức là đầu tư chi tiêu, chi trả mang đến vật gì.

Cấu trúc tương đối đầy đủ nhằm người học tập dùng là: “to spend money”, “to spend money on something/doing something”. Trong một vài ba tình huống, người học tập hoàn toàn có thể lược vứt tân ngữ sau “spend” (như ví dụ dưới).

Lưu ý: money hoàn toàn có thể được thay cho thế bởi vì những đơn vị chức năng không giống nhằm chỉ chi phí như một số trong những chi phí rõ ràng (100$, 30.000VND) hoặc những danh kể từ chỉ tài sản như gia tài (a fortune), chi phí mặt mày (cash), v.v.

sau spend là to tướng v hoặc ving Ví dụ:

 • How much have you spent? (Bạn đã chi tiêu bao nhiêu chi phí rồi?)

 • He spent all the money in just 1 month (Anh tao vẫn tiêu không còn số chi phí cơ trong chỉ 1 tháng)

 • The government spends 100,000$ on building a new stadium (Chính phủ chi 100,000$ mang đến việc xây dựng một chiếc Sảnh hoạt động mới)

 • If I have a handsome salary, I will spend a lot of money on my hobby (Nếu tôi với cùng một nút lương bổng cao, tôi tiếp tục dành thật nhiều chi phí mang đến sở trường của tôi)

 • The company is required to tướng clarify how they spend their funds (Công ty này được đòi hỏi cần thực hiện rõ ràng cơ hội mà người ta chi chi tiêu chi phí quỹ)

 • You can’t stop spending, can you? (Bạn ko thể ngừng chi tiêu chi phí phải không?)

Dành thời gian

Khi lên đường với “time” hoặc những cụm kể từ chỉ đơn vị chức năng thời hạn như (hours, the weekend, miễn phí time, v.v.), “spend” lại sở hữu sắc thái tức là dành riêng thời hạn mang đến vật gì cơ. Công thức “to spend + time on something/ doing something”.

Ví dụ:

 • How bởi you spend your miễn phí time? (Bạn làm những gì với thời gian ngoan rảnh của mình?) 

 • I will spend my life helping the poor (Tôi tiếp tục dành cả đời gom đỡ những người dân nghèo)

 • You should spend more time on studying if you want to tướng get good marks (Bạn nên dành nhiều thời hạn mang đến học tập tập nếu như bạn thích với điểm cao)

 • Everyday, Jane spends 3 hours singing and dancing (Mỗi ngày, Jane dành 3 giờ hát và nhảy múa)

 • You’re supposed to tướng spend a lot of time on your assignment (Đáng nhẽ các bạn cần dành nhiều thời hạn mang đến bài bác luyện của bạn)

Ngoài đi ra, người học tập cũng hoàn toàn có thể dùng cấu hình “to spend time + adv./prep” khi mong muốn nói đến việc vị trí, người dành riêng thời hạn nằm trong.

Ví dụ:

 • We spent the whole day on the beach (Chúng tôi đã dành riêng một ngày dài bên trên bãi biển)

 • She spend her last summer in Hawaii (Cô ấy dành riêng cả ngày hè năm ngoái ở Hawaii)

 • Don’t spend your whole weekend indoors (Đừng có dành riêng cả vào cuối tuần ở vô nhà)

 • I have to tướng spend 3 days in the library to tướng prepare for the test (Tôi cần dành 3 ngày ở tủ sách để sẵn sàng mang đến bài bác kiểm tra)

 • I lượt thích to tướng spend my miễn phí time with my friends (Tôi quí dành thời hạn rảnh với những người các bạn của mình)

spend nằm trong gì

Đầu tư, dùng mối cung cấp lực

Từ điển Cambridge cũng giải nghĩa “spend” là: “to use energy, effort, force, etc., especially until there is no more left” - dùng tích điện, sức lực, nguồn lực có sẵn, v.v, quan trọng cho tới Lúc hao kiệt. Nói cách tiếp theo, “spend” hoàn toàn có thể được hiểu là góp vốn đầu tư, dùng nguồn lực có sẵn mang đến việc gì đó cho tới Lúc cạn kiệt/ thực hiện kiệt quệ vật gì. Cấu trúc spend bao quát của nghĩa này là: “to spend + something on something/ doing something”

Lưu ý: người học tập cũng hoàn toàn có thể dùng cấu hình “ to tướng spend itself” đồng nghĩa tương quan với “to stop” - tạm dừng.

Ví dụ:

 • Don’t spend too much energy on that game! (Đừng tiêu tốn rất nhiều mức độ lực mang đến trò đùa đó!)

 • I’ve spent a lot of effort on doing this presentation (Tôi đã dành riêng thật nhiều sức lực cho bài bác thuyết trình này)

 • The hurricane will probably have spent most of its force (= most of its force will have gone) by the time it reaches the northern parts of the country (Cơn bão hoàn toàn có thể tiếp tục tiêu tốn phần rộng lớn lực lượng của chính nó (= suy giảm) vô thời gian nó cho tới những vùng phía bắc của khu đất nước)

 • The storm had finally spent itself (Cơn bão vẫn kết thúc)

Một số tình huống đặc biệt

Overspend (on sth): chi tiêu xài vượt lên trên mức

Ví dụ: 

 • The reason why you are poor is that you always overspend (Lý bởi tại vì sao các bạn túng bấn là chính vì các bạn luôn luôn chi tiêu xài vượt lên trên mức)

 • The company is facing bankruptcy since it has overspent on marketing campaigns (Công ty đang được cần đương đầu với vỡ nợ vì như thế nó vẫn tiêu xài quá mức cho phép cho những chiến dịch marketing)

Underspend (on sth): chi tiêu xài thấp hơn tài năng hoàn toàn có thể hoặc thấp hơn nối tiếp hoạch

Ví dụ:

 • Underspending can create problems for this project (Tiêu xài thấp hơn plan có thể tạo nên phiền hà mang đến dự án công trình này)

 • We found that the company had seriously underspent on safety equipment (Chúng tôi vẫn phân phát hình thành rằng doanh nghiệp vẫn tiêu xài thấp hơn thật nhiều (so với nối tiếp hoạch) cho những trang bị an toàn)

Tham khảo thêm:

 • Cấu trúc Should

 • Cấu trúc Let

Cách viết lách lại câu với cấu hình Spend

Viết lại câu kể từ Spend quý phái Waste

S + spend + time/money + (on) + N/V-ing 

→ S + waste + time/money + (on) + N/V-ing

(Dành/Tiêu tốn thời hạn, tài sản mang đến việc gì, nhằm thao tác làm việc gì đó)

Ví dụ: I spent hours waiting for the delivery man to tướng come, but he didn’t show up.

→ I wasted hours waiting for the delivery man to tướng come, but he didn’t show up. 

(Tôi vẫn cần dành/tốn hàng tiếng đồng hồ đồng hồ thời trang nhằm đợi người Ship hàng tuy nhiên anh tao lại ko cho tới.)

Viết lại câu kể từ Spend quý phái It take

S + spend + time/money + (on) + N/V-ing

→ It takes + somebody + time + To-inf (Động kể từ vẹn toàn kiểu với “to”)

(Dành/Tiêu tốn/Mất từng nào thời hạn nhằm thao tác làm việc gì đó)

Ví dụ: She spent a day making that birthday cake as a surprise gift for her mother.

→ It took her a day to tướng make that birthday cake as a surprise gift for her mother.

(Cô ấy vẫn dành riêng cả một ngày nhằm thực hiện cái bánh sinh nhật như là 1 trong những phần quà sinh nhật bất thần mang đến u cô ấy.)

Spend + gì? Một số cấu hình không giống của Spend

S + spend + resource (time/money) + in + địa điểm…

Ý nghĩa: Được dùng làm nhấn mạnh vấn đề việc dùng một nguồn lực có sẵn (tiền bạc, thời gian) vô một yếu tố hoàn cảnh, vị trí rõ ràng này cơ.

Ví dụ:

 • He spent three days in Ho Chi Minh City. (Anh ấy dành riêng 3 ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh).

 • She spent $300 for a night in Rome. (Cô ấy vẫn tốn 300 đô la cho 1 tối ở Rome.)

S + spend + resource + for + purpose…

Ý nghĩa: Nhấn mạnh việc phân phân phát một nguồn lực có sẵn này cơ cho 1 tiềm năng, mục tiêu rõ ràng này đó

Ví dụ:

 • Uncle Ho spent his whole life fighting for the freedom of our country. (Bác Hồ vẫn dành riêng cả cuộc sống nhằm đấu giành giật mang đến song lập dân tộc bản địa.)

 • She spent her youth working for the betterment of ethnic children’s education. (Cô ấy người sử dụng cả tuổi tác trẻ em của tôi để giúp đỡ những em học viên dân tộc bản địa thiểu số học tập chất lượng tốt rộng lớn.)

S + spend + amount + on something

Ý nghĩa: dành/tiêu tốn từng nào chi phí mang đến việc gì, vật gì.

Ví dụ:

 • She spent $5000 on that wedding dress. (Cô ấy vẫn cần tốn 5000 đô la mang đến cỗ váy cưới)

 • They spend $100 on groceries every week. (Họ dành riêng 100 đô la nhằm lên đường chợ hàng tuần.)

Spend + adjective + amount of + resource

Ý nghĩa: nhấn mạnh vấn đề cường độ, độ mạnh dùng của mối cung cấp lực

Ví dụ:

 • She spent an enormous amount of money on her daughter’s wedding. (Bà ấy vẫn chi một lượng tiền vĩ đại mang đến đám hỏi của cô ý đàn bà.)

 • He spent a considerable amount of effort studying for the final exam. (Anh ấy vẫn dành riêng không còn tâm mức độ mang đến việc ôn ganh đua vào cuối kỳ.)

Idioms với spend

 • spend a penny: Đây là 1 trong những cơ hội phát biểu nhã nhặn thay cho thế mang đến việc “sử dụng căn nhà vệ sinh”

Ví dụ: Excuse bủ, I have to tướng spend a penny (Xin loại lỗi, tôi cần sử dụng căn nhà vệ sinh)

 • spend the night with somebody: ở với ai cơ vô một đêm

Ví dụ: I might have to tướng spend a night with my friend when I come to tướng visit her đô thị (Tôi có lẽ rằng phải ở với các bạn tôi một đêm Lúc tôi cho tới thăm hỏi TP. Hồ Chí Minh của cô ý ấy)

Bài luyện vận dụng

 1. Hoàn trở thành những câu sau với kể từ quí hợp:

1. I usually _______ my weekends with my family, going for picnics and playing outdoor games.

2. She _______ a lot of money on designer clothes and accessories.

3. It _______ way longer to tướng complete the puzzle than thở I had expected.

4. It _______ bủ hours to tướng clean the entire house yesterday.

5. We often _______ our evenings watching movies and TV shows.

6. He _______ a significant amount of money on unnecessary gadgets.

7. _______ sánh much time on social truyền thông is not productive.

8. It _______ her years of practice to tướng become a skilled pianist.

9. They _______ a considerable amount of money on their vacation to tướng Europe.

10. _______ time for the bus during rush hour can be quite frustrating.

11. He _______ a lot of money on expensive restaurant meals.

12. It _______ us several weeks to tướng plan and organize the sự kiện.

13. I don't want to tướng _______ my time waiting in long queues.

14. They _______ a lot of money on unnecessary trang chính renovations.

15. It _______ bủ hours to tướng find the perfect gift for her birthday.

 1. Viết lại câu dùng những cấu hình với spend, It take, waste:

1. She dedicates a considerable amount of time to tướng studying for her exams.

2. They splurged a significant sum of money on their vacation

3. The commute to tướng work consumes 30 minutes of my time.

4. The repair of the broken sink required a duration of two hours.

5. They squandered a significant amount of time watching purposeless videos on social truyền thông.

6. Her expenditure on designer clothes is substantial.

7. Getting ready in the morning is a time-consuming process for him.

8. The completion of the project required several days.

9. They devote a significant amount of time to tướng playing Clip games.

10. She squandered her money on unnecessary gadgets.

11. Cooking dinner consumes around an hour of my time.

12. Their wedding ceremony incurred a massive expense.

13. The recovery from the accident took several months.

14. Instead of studying, she fritters away a significant amount of time scrolling through social truyền thông.

15. Their expenditure on dining out at high-end restaurants is substantial.

Xem thêm: educated là gì

 1. Chọn đáp án đích cho từng câu trả lời:

1. She likes to tướng _______ traveling to tướng new places during her vacations.

   a) spend time

   b) spend money

   c) it takes

   d) waste

2. _______ bủ three hours to tướng finish reading that book.

   a) Spend time

   b) Spend money

   c) It takes

   d) Waste

3. They decided to tướng _______ renovating their old house to tướng increase its value.

   a) spend time

   b) spend money

   c) it takes

   d) waste

4. _______ a lot of money on unnecessary items can lead to tướng financial troubles.

   a) Spend time

   b) Spend money

   c) It takes

   d) Wasting

5. _______ him two years to tướng learn how to tướng play the guitar.

   a) Spend time

   b) Spend money

   c) It took

   d) Waste

6. She regrets _______ sánh much money on that expensive gadget.

   a) spending 

   b) to tướng spend

   c) to tướng waste

   d) wasting

7. _______ hours studying for the exam, he was able to tướng achieve a high score.

   a) Spending time

   b) To spend

   c) Having spent

   d) Wasting

8. They _______ a lot of money on their dream vacation to tướng the Maldives.

   a) spent

   b) take

   c) took

   d) waste

9. _______ bủ ages to tướng find a parking spot in the crowded đô thị center.

   a) Spend time

   b) Spend 

   c) It takes

   d) Waste

10. They _______ too much time arguing instead of finding a solution.

    a) spending

    b) spended

    c) took

    d) wasted

11. _______ a significant amount of money on quality education is important for future success.

    a) Spend 

    b) Spending

    c) It takes

    d) Wasting

12. It _______ us several months to tướng plan the wedding ceremony.

    a) took

    b) spends

    c) spent

    d) wasted

13. She realized she had _______ her entire day watching TV shows instead of being productive.

    a) spending

    b) spend

    c) took

    d) wasted

14. _______ him years of practice to tướng become a skilled pianist.

    a) Spending

    b) Spent

    c) It took

    d) Wasting

15. They decided not to tướng _______ on unnecessary shopping and save money instead.

    a) spend time

    b) spend money

    c) it takes

    d) waste

Đáp án

 1. Hoàn trở thành những câu sau với kể từ quí hợp:

1. spend

2. spends/wastes

3. took

4. took

5. spend

6. wastes/spends

7. Spending/Wasting

8. took

9. spent

10. Spending

11. spends

12. took

13. waste

14. spend/waste

15. took

 1. Viết lại câu dùng những cấu hình với spend, It take, waste:

1. She spends a lot of time studying for her exams. 

2. They spent a huge amount of money on their vacation. 

3. It takes bủ 30 minutes to tướng commute to tướng work. 

4. It took them two hours to tướng fix the broken sink. 

5. They wasted a lot of time watching pointless videos on social truyền thông. 

6. She spends a considerable amount of money on designer clothes. 

7. It takes him ages to tướng get ready in the morning. 

8. It took us several days to tướng complete the project. 

9. They spend a lot of time playing Clip games. 

10. She wasted her money on unnecessary gadgets. 

11. It takes bủ approximately an hour to tướng cook dinner. 

12. They spent a fortune on their wedding ceremony. 

13. It took him months to tướng recover from the accident. 

14. She wastes a lot of time browsing social truyền thông instead of studying. 

15. They spend a significant amount of money dining out at expensive restaurants.

 1. Chọn đáp án đích cho từng câu trả lời:

1. B

2. C

3. B

4. D

5. C

6. A

7. C

8. A

9. C

10. D

11. B

12. A

13. D

14. C

15. B

Tổng kết

Bài viết lách bên trên vẫn reviews rõ ràng cho những người hiểu khái niệm và những cấu trúc spend thông thườn. Đây là những cấu hình vô cùng phổ cập và thân thuộc vô giờ Anh. Vì vậy, người học tập hãy làm rõ nhằm mục tiêu phần mềm một cơ hội linh động vô việc dùng giờ Anh từng ngày na ná trong những bài bác ganh đua giờ Anh như TOEIC, IELTS.

Xem thêm: yeh là gì


Tài liệu tham ô khảo

Spend. Cambridge Dictionary,https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spend 

Spend. Oxford Learner's Dictionaries,https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/spend