split là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈsplɪt/
Hoa Kỳ[ˈsplɪt]

Tính từ[sửa]

split /ˈsplɪt/

 1. Nứt, nẻ, chia nhỏ ra, tách đi ra.

Ngoại động từ[sửa]

split ngoại động kể từ split /ˈsplɪt/

Bạn đang xem: split là gì

Xem thêm: echo nghĩa là gì

 1. Ghẻ, bửa, tách.
 2. Chia đi ra từng phần.
  to split the job — phân tách việc
  to split a sum of money — phân tách một vài tiền
 3. Chia rẽ (ý kiến) về một yếu tố, thực hiện phân tách rẽ, thực hiện bè phái (trong một đảng phái).
 4. (Hoá học) ; (vật lý) làm vỡ tung (hạt nhân), tách (phân tử).

Nội động từ[sửa]

split nội động từ /ˈsplɪt/

 1. Nứt, vỡ, nẻ.
 2. Chia rẽ, phân hoá, ko tán đồng.
  to split on a question — ko tán đồng về một vấn đề
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) phân tách nhau.

Thành ngữ[sửa]

 • to spit off (up): Làm vỡ ra; vỡ tung, tách đi ra.
 • to split the difference:
  1. Lấy số khoảng.
  2. Thoả hiệp.
 • to split hairs: Chẻ sợi tóc thực hiện tư.
 • to split one's sides: Cười vỡ bụng.
 • to spilt on someone: (Từ lóng) Tố cáo ai; phản ai.
 • to split one's vote: Bỏ phiếu mang lại ứng viên trái lập.
 • head is splitting: Đầu nhức như búa té.

Tham khảo[sửa]

 • "split". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)