spring là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈsprɪŋ/
Hoa Kỳ[ˈsprɪŋ]

Danh từ[sửa]

spring /ˈsprɪŋ/

 1. Sự nhảy; loại nhảy.
  to take a spring — nhảy
 2. Mùa xuân (đen & bóng).
  the spring of one's life — mua sắm xuân của cuộc sống, khi tuổi hạc thanh xuân
 3. Suối.
  hot spring — suối nước nóng
 4. Sự teo dãn; tính đàn hồi; sự nhảy lại.
 5. Lò xo; nhíp (xe).
 6. Chỗ nhún (của ván nhảy... ).
 7. Nguồn, gốc, xuất phát.
 8. Động cơ.
  the springs of human action — những mô tơ của hành vi con cái người
 9. Chỗ cong, đàng cong.
 10. Chỗ nứt, đàng nứt (cột buồm... ); sự rò, sự bị nước rỉ vô (thuyền... ).
 11. Dây buộc thuyền vô bến.
 12. Con nước.
 13. (Ê-cốt) Bài hát vui; điệu múa mừng rỡ.

Nội động từ[sửa]

spring nội động kể từ sprang; sprung /ˈsprɪŋ/

Bạn đang xem: spring là gì

Xem thêm: stupid là gì

 1. (Thường) + up, down, out, over, through, away, back... ) nhảy.
  to spring out of bed — nhảy thoát khỏi giường
  to spring at someone — nhảy xổ vô người nào
  to spring to lớn one's feet — đứng phắt dậy
 2. Bật mạnh.
  branch springs back — cây cỏ nhảy mạnh trở lại
  lid springs open — loại vung nhảy tung ra
 3. Nổi lên, hình thành, nảy đi ra, xuất hiện tại.
  the wind springs up — gió máy nổi lên
  the buds are springing — nụ đang được trổ
  many factories have sprung into existence in this area — nhiều xí nghiệp sản xuất vẫn xuất hiện tại vô chống này
 4. Xuất vạc, xuất thân mật.
  his actions spring from goodwill — những hành vi của anh ấy tao bắt đầu từ thiện ý
  to be sprungs of a peasant stock — xuất thân mật kể từ bộ phận nông dân
 5. Nứt rạn; cong (gỗ).
  racket has sprung — cây vợt bị nứt; cậy vợt bị cong
 6. Nổ (mìn).

Ngoại động từ[sửa]

spring ngoại động từ /ˈsprɪŋ/

 1. Làm cho tới nhảy lên, thực hiện cho tới cất cánh lên.
  to spring a covey of quail — thực hiện cho 1 ổ chim chim cút cất cánh lên
 2. Nhảy qua chuyện.
  to spring a wall — nhảy qua chuyện tường
 3. Làm rạn, thực hiện nứt, thực hiện nẻ.
  he has sprung my racket — anh tao thực hiện nứt loại vợt của tôi
 4. Làm nổ (mìn); thực hiện nhảy lên, đưa ra, fake ra; (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) bất thần tuyên thân phụ, bất thần thể hiện (một tin).
  to spring a trap — thực hiện nhảy bẫy
  he has sprung a new theory — anh tao đưa ra một lý thuyết mới
  he loves to lớn spring surprises on us — anh tao mến thực hiện công ty chúng tôi ngạc nhiên
 5. Lắp nhíp, lắp đặt lốc xoáy tách xóc (vào xe).
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) đáp ứng cho tới (ai) được ân xá tù.

Tham khảo[sửa]

 • "spring". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Tham khảo[sửa]