stand on là gì

Stand khi đứng 1 mình tức là đứng. Tuy nhiên, khi kết phù hợp với những giới kể từ không giống nhau, nó sẽ bị tạo ra những phrasal verb với nghĩa không giống nhau. Hãy nằm trong bám theo dõi tức thì nội dung bài viết tiếp sau đây của IELTS Vietop và để được tiết lộ stand chuồn với giới kể từ gì và những phrasal verb thông dụng với stand nhập giờ Anh nhé!

Trong giờ Anh, stand tức là sự tạm dừng, sự đứng lại.

Bạn đang xem: stand on là gì

Stand khi kết phù hợp với nhiều giới kể từ không giống nhau tiếp tục tạo ra những cụm động kể từ không giống nhau. 

Trong giờ Anh stand chuồn với những giới kể từ như on, a side, back, between, by, down, for, out, up, around, vĩ đại.

Stand + gì? Stand chuồn với giới kể từ gì?
Stand + gì? Stand chuồn với giới kể từ gì?

Dưới đó là những giới kể từ chuồn với stand:

1.1. Stand on

Stand on sth tức là đem thái phỏng hoặc chủ ý rõ ràng về 1 yếu tố này tê liệt. 

Eg:

 • He stands on the issue of climate change with a strong belief in environmental conservation. (Anh tao đem quan liêu ưu thế mẽ về yếu tố chuyển đổi nhiệt độ và tin tưởng nhập bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.)
 • What vì thế you stand on the matter of social justice? (Bạn đem ý kiến gì về yếu tố vô tư xã hội?)

1.2. Stand aside 

Stand aside tức là dịch chuyển qua một bên

Eg:

 • She decided vĩ đại stand aside and let her colleague take the lead on the project. (Cô ấy đưa ra quyết định rời bên rìa và nhằm người cùng cơ quan của tôi đảm nhiệm tầm quan trọng chủ yếu nhập dự án công trình.)
 • Please stand aside and give the paramedics some space. (Vui lòng rời bên rìa và nhằm những nhân viên cấp dưới cứu giúp thương đem không khí.)

1.3. Stand back

Stand back tức là lùi lại hâu phương.

Eg:

 • We should all stand back and assess the situation before making any decisions. (Chúng tao nên toàn bộ lùi lại và Review tình hình trước lúc thể hiện đưa ra quyết định.)
 • It’s best vĩ đại stand back when they’re setting off fireworks. (Tốt nhất là lùi lại khi bọn họ phun pháo bông.)

1.4. Stand between 

Stand between tức là ngăn chặn cho tới ai tê liệt đạt được điều gì.

Eg:

 • She stood between her two children vĩ đại protect them from the rain. (Cô ấy đứng thân mật nhì người con nhằm bảo đảm an toàn bọn chúng ngoài mưa.)
 • The statue stands between two tall buildings. (Tượng đứng thân mật nhì tòa căn nhà cao.)

1.5. Stand by

Stand by tức là hỗ trợ ai tê liệt (hoặc kết các bạn với bọn họ nhập ĐK khó khăn khăn).

Eg:

 • I’ll stand by you during this difficult time. (Tôi tiếp tục ở sát bên các bạn nhập thời kỳ trở ngại này.)
 • The emergency response team is on standby. (Đội phản xạ khẩn cấp cho đang được ở chính sách sẵn sàng.)

1.6. Stand down 

Stand down tức là rời ngoài địa điểm hoặc việc làm này tê liệt.

Eg:

 • The general decided vĩ đại stand down from his position after many years of service. (Tướng đưa ra quyết định kể từ vứt địa điểm của tôi sau nhiều năm đáp ứng.)
 • He was asked vĩ đại stand down as chairman of the board. (Anh tao bị đòi hỏi từ nhiệm thực hiện quản trị hội đồng cai quản trị.)

1.7. Stand for

Stand for tức là viết lách tắt cho tới đồ vật gi tê liệt.

Eg:

 • The flag stands for freedom and independence. (Cờ thay mặt cho tới tự tại và song lập.)
 • What does this symbol stand for in your culture? (Biểu tượng này thay mặt cho tới điều gì nhập văn hóa truyền thống của bạn?)

1.8. Stand around

Stand around tức là dành riêng thời hạn nhằm thực hiện hoặc mong chờ gì đó

Eg:

 • They spent the whole day standing around and chatting. (Họ dành riêng một ngày dài đứng tê liệt và chat chit.)
 • Don’t just stand around; help us finish the work! (Đừng chỉ đứng đó; canh ty Cửa Hàng chúng tôi hoàn thành xong công việc!)

1.9. Stand in for

Stand in for tức là thay cho thế trong thời điểm tạm thời.

Eg:

Xem thêm: similarity nghĩa là gì

 • I need someone vĩ đại stand in for bu at the meeting tomorrow. (Tôi cần thiết một người này tê liệt thay mặt cho tới tôi nhập buổi họp ngày mai.)
 • She stood in for her quấn while he was on vacation. (Cô ấy thay mặt cho tới ông công ty nhập thời hạn ông nghỉ ngơi phép tắc.)

1.10. Stand out

Stand out tức là không bình thường, khác lạ.

Eg:

 • His red hat really makes him stand out in the crowd. (Cái nón đỏ lòe của anh ấy ấy thực sự thực hiện cho tới anh ấy nổi trội nhập chỗ đông người.)
 • Her exceptional talent in music makes her stand out as a performer. (Tài năng cao tay của cô ý ấy nhập âm thanh khiến cho cô ấy nổi trội như 1 người trình diễn.)

1.11. Stand up

Stand up tức là đứng lên kể từ kiểu ngồi hoặc ở.

Eg:

 • Please stand up and introduce yourself vĩ đại the class. (Vui lòng đứng lên và tự động ra mắt với lớp.)
 • She couldn’t stand up after her legs fell asleep. (Cô ấy ko thể đứng lên sau khoản thời gian chân của cô ý ấy bị tê liệt.)

1.12. Stand up for

Stand up for tức là bảo đảm an toàn hoặc cỗ vũ một chủ ý hoặc quyền lợi và nghĩa vụ của một người hoặc một group.

Eg:

 • He always stands up for the rights of workers in his union. (Anh ấy luôn luôn cỗ vũ quyền của người công nhân nhập công đoàn của tôi.)
 • It’s important vĩ đại stand up for what you believe in, even if it’s not popular. (Quan trọng là bảo đảm an toàn những gì các bạn tin tưởng tưởng, trong cả khi nó ko thông dụng.)

1.13. Stand up to

Stand up vĩ đại tức là đối đầu hoặc ngăn chặn một thử thách hoặc áp lực nặng nề một cơ hội mạnh mẽ và tự tin.

 • She decided vĩ đại stand up vĩ đại the bully and report his behavior vĩ đại the teacher. (Cô ấy đưa ra quyết định đối đầu với kẻ bắt nạt và report hành động của anh ấy tao cho tới nghề giáo.)
 • It’s time vĩ đại stand up vĩ đại injustice and fight for equality. (Đã đến thời điểm đối đầu với việc bất công và đánh nhau cho việc đồng đẳng.)

2. Giải đáp stand vĩ đại v hoặc ving – Cách người sử dụng cấu tạo can’t stand

Giải đáp stand vĩ đại v hoặc ving - Cách người sử dụng cấu tạo can’t stand
Giải đáp stand vĩ đại v hoặc ving – Cách người sử dụng cấu tạo can’t stand

Cấu trúc Can’t stand + Ving dùng để làm thao diễn miêu tả việc ko thể Chịu đựng đựng việc thực hiện này tê liệt.

Eg:

 • I can’t stand waiting in long lines. (Tôi ko thể Chịu đựng đựng việc đứng hóng nhập mặt hàng nhiều năm.)
 • He can’t stand listening vĩ đại that tuy vậy anymore. (Anh ấy ko thể Chịu đựng đựng nữa khi cần nghe bài bác hát tê liệt.)
 • She can’t stand watching horror movies. (Cô ấy ko thể Chịu đựng đựng việc coi phim kinh dị.)

Cấu trúc Can’t stand + Subject/Noun dùng để làm thao diễn miêu tả việc ko thể Chịu đựng nổi ai, đồ vật gi.

Eg:

 • I can’t stand noisy neighbors. (Tôi ko thể Chịu đựng đựng láng giềng tiếng ồn ào.)
 • She can’t stand her quấn. (Cô ấy ko thể Chịu đựng nổi ông sếp của tôi.)
 • They can’t stand the hot weather. (Họ ko thể Chịu đựng đựng được khí hậu rét.)

3. Các cụm kể từ đồng nghĩa tương quan và trái khoáy nghĩa với stand

3.1. Các cụm kể từ đồng nghĩa

 • Hold one’s ground: Giữ vững vàng lập ngôi trường.
 • Remain firm: Giữ vững vàng.
 • Stay put: Tại lại bên trên địa điểm.
 • Stick vĩ đại one’s position: Tuân bám theo lập ngôi trường của tôi.
 • Maintain one’s stance: Giữ vững vàng ý kiến.

3.2. Các cụm kể từ trái khoáy nghĩa

 • Back down: Nhượng cỗ, tháo lui.
 • Give in: Nhượng cỗ, đầu mặt hàng.
 • Concede: Công nhận, quá nhận (điều gì đó).
 • Surrender: Đầu mặt hàng, kể từ vứt.
 • Yield: Nhượng cỗ, Chịu đựng thất bại.

4. Bài tập luyện phrasal verb stand

Bài tập luyện phrasal verb stand
Bài tập luyện phrasal verb stand

Bài tập luyện 1: Điền stand với giới kể từ phù hợp

 1. The teacher asked the student vĩ đại ____________ and answer the question.
 2. Despite facing difficulties, she always  ____________ her beliefs.
 3. The brave soldier decided vĩ đại ____________ the enemy and defend his country.
 4. The detective had vĩ đại ____________ the chief investigator while he was on vacation.
 5. The new employee needs vĩ đại ____________ the company’s rules and regulations.
 6. I can’t ____________ his constant complaining; it’s sánh annoying.
 7. She had vĩ đại ____________ and watch her team lose the game.
 8. In a crisis, it’s essential vĩ đại ____________ and tư vấn one another.
 9. The manager had vĩ đại ____________ and let the team make their own decisions.
 10. The comedian’s performance ____________ from the others at the comedy show.

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án đúng

1. She always _____________ for what she believes in.

 • a) stands
 • b) stands up
 • c) stands out
 • d) stands by

2. The tall building ____________ in the đô thị skyline.

 • a) stands up
 • b) stands out
 • c) stands in
 • d) stands between

3. Can you please ____________ bu while I’m away?

 • a) stand for
 • b) stand by
 • c) stand off
 • d) stand aside

4. I can’t ___________ the noise from the construction site next door.

 • a) stand up
 • b) stand on
 • c) stand off
 • d) stand the noise

5. He had vĩ đại ____________ for the manager while she was on vacation.

 • a) stand aside
 • b) stand in for
 • c) stand up for
 • d) stand against

6. When you’re giving a speech, try vĩ đại ___________ from the crowd.

 • a) stand in
 • b) stand out
 • c) stand up
 • d) stand around

7. She always _____________ when someone needs help.

 • a) stands up
 • b) stands down
 • c) stands over
 • d) stands up to

8. The old house has been ___________ for over a century.

 • a) stood by
 • b) stood down
 • c) stood up
 • d) stood

9. I can’t _____________ the taste of coffee; I prefer tea.

Xem thêm: conformance là gì

 • a) stand up
 • b) stand by
 • c) stand off
 • d) stand

10. The team decided vĩ đại ____________ their coach during the difficult times.

 • a) stand for
 • b) stand by
 • c) stand up to
 • d) stand out

Đáp án bài bác tập luyện 1

 1. Stand Up
 2. Stands Up For
 3. Stand Up To
 4. Stand In For
 5. Stand On
 6. Stand
 7. Stand Back
 8. Stand Together
 9. Stand Aside
 10. Stood Out

Đáp án bài bác tập luyện 2

 1. b) stands up
 2. b) stands out
 3. b) stand by
 4. d) stand the noise
 5. b) stand in for
 6. b) stand out
 7. a) stands up
 8. d) stood
 9. d) stand
 10. c) stand up to

Tóm lại, nội dung bài viết bên trên phía trên đang được giúp đỡ bạn tổ hợp những kiến thức và kỹ năng tương quan tới từ stand và trả lời vướng mắc stand chuồn với giới kể từ gì nhập giờ Anh. Hy vọng những share bên trên phía trên của IELTS Vietop rất có thể giúp đỡ bạn áp dụng chất lượng tốt cụm kể từ này nhập giờ Anh nhé!

Ngoài rời khỏi, nếu như bạn đang được mong muốn nâng lên những kĩ năng nhập giờ Anh, hãy xem thêm tức thì những khóa đào tạo IELTS bên trên IELTS Vietop. Đây đều là những khóa đào tạo được biên soạn với nội dung rõ nét, phù phù hợp với những trình độ chuyên môn và nhu yếu rõ ràng. Liên hệ tức thì với Vietop nếu như bạn cần thiết tư vấn và tương hỗ về những khóa đào tạo này nhé!