start over là gì

Ý nghĩa của start over vô giờ Anh

start (something) over | Từ điển Anh Mỹ

(Định nghĩa của start (something) over kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

Bạn đang xem: start over là gì

B1

Bản dịch của start over

vô giờ Trung Quốc (Phồn thể)

重新開始,重做…

vô giờ Trung Quốc (Giản thể)

重新开始,重做…

vô giờ Tây Ban Nha

empezar de nuevo, empezar otra vez…

vô giờ Bồ Đào Nha

Xem thêm: faster là gì

começar de novo…

trong những ngôn từ khác

vô giờ Ba Lan

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ Pháp

vô giờ Na Uy

vô giờ Nga

Xem thêm: stories là gì

yeniden başlamak, tekrar başlamak…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận