still là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈstɪɫ/
Hoa Kỳ[ˈstɪɫ]

Tính từ[sửa]

still /ˈstɪɫ/

 1. Im, yên lặng, tĩnh mịch.
  to stand still — đứng im
  a still lake — mặt mày hồ nước yên lặng lặng
  to be in still meditation — trầm tư khoác tưởng
 2. Làm thinh, nín lặng.
  to keep a still tongue in one's head — thực hiện thinh, nín lặng
 3. Không sủi bọt (rượu, bia... ).

Thành ngữ[sửa]

 • the still small voice: Tiếng trình bày của bổng tâm.
 • still waters lập cập deep: Xem Deep

Phó từ[sửa]

still /ˈstɪɫ/

Bạn đang xem: still là gì

 1. Vẫn thông thường, thông thường, vẫn còn đó.
  he is still here — nó vẫn còn đó ở đây
 2. Tuy nhiên, ấy thế tuy nhiên.
  he is old and still he is able — ông ấy già cả rồi ấy thế tuy nhiên vẫn đang còn đầy đủ năng lực
 3. Hơn nữa.
  still greater achievements — những trở thành tựu lớn to hơn nữa

Danh từ[sửa]

still /ˈstɪɫ/

 1. Sự tĩnh lặng, sự yên lặng tĩnh, sự tĩnh mịch.
  in the still of night — vô sự yên lặng tĩnh của ban đêm
 2. Bức hình ảnh chụp (khác với tấm hình in đi ra từ là một cuốn phim chiếu bóng).
 3. (Thông tục) Bức tranh giành tĩnh vật.

Ngoại động từ[sửa]

still ngoại động từ /ˈstɪɫ/

Xem thêm: cede là gì

Xem thêm: backstop là gì

 1. Làm mang đến tĩnh lặng, thực hiện mang đến bất động đậy.
 2. Làm mang đến yên lặng lòng, thực hiện mang đến êm đềm, thực hiện mang đến vơi.
  to still someone's fear — thực hiện mang đến ai giảm bớt sợ

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

still nội động từ /ˈstɪɫ/

 1. (Từ khan hiếm, nghĩa hiếm) Lặng, lắng chuồn.
  the wind stills — bão lặng

Danh từ[sửa]

still /ˈstɪɫ/

 1. Máy cất; máy chứa chấp rượu.

Ngoại động từ[sửa]

still ngoại động từ /ˈstɪɫ/

 1. Chưng cất; chứa chấp (rượu).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "still". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)