stowage là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'stouidʤ/

Bạn đang xem: stowage là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem căn nhà đề
 • danh từ

  sự xếp mặt hàng hoá bên dưới tàu

  Xem thêm: lip sync là gì

 • nơi xếp mặt hàng, kho xếp hàng

 • hàng hoá xếp nhập, lượng mặt hàng hoá xếp vào

  Xem thêm: pairs nghĩa là gì

 • cước xếp mặt hàng hoáTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản