strands là gì

Tiếng Đức[sửa]

Strand
Mục kể từ này còn nguyên sơ. Quý khách hàng hoàn toàn có thể viết xẻ sung.
(Xin coi phần trợ canh ty nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈstrænd/
Hoa Kỳ[ˈstrænd]

Danh từ[sửa]

strand /ˈstrænd/

 1. (Thơ ca) ; (văn học) bờ (biển, sông, hồ).
 2. Tao (của dây).
 3. Thành phần, phần tử (của nhân tiện phức hợp).

Ngoại động từ[sửa]

strand ngoại động từ /ˈstrænd/

Bạn đang xem: strands là gì

 1. Làm vướng cạn.
 2. Đánh đứt một tao (của một sợi chạc thừng... ).
 3. Bện (thừng) bởi vì tao.

Chia động từ[sửa]

strand

Xem thêm: line manager là gì

Xem thêm: fiscal year là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to strand
Phân kể từ hiện tại tại stranding
Phân kể từ vượt lên khứ stranded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strand strand hoặc strandest¹ strands hoặc strandeth¹ strand strand strand
Quá khứ stranded stranded hoặc strandedst¹ stranded stranded stranded stranded
Tương lai will/shall² strand will/shall strand hoặc wilt/shalt¹ strand will/shall strand will/shall strand will/shall strand will/shall strand
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strand strand hoặc strandest¹ strand strand strand strand
Quá khứ stranded stranded stranded stranded stranded stranded
Tương lai were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại strand let’s strand strand
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

strand nội động từ /ˈstrænd/

 1. Mắc cạn (tàu).

Chia động từ[sửa]

strand

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to strand
Phân kể từ hiện tại tại stranding
Phân kể từ vượt lên khứ stranded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strand strand hoặc strandest¹ strands hoặc strandeth¹ strand strand strand
Quá khứ stranded stranded hoặc strandedst¹ stranded stranded stranded stranded
Tương lai will/shall² strand will/shall strand hoặc wilt/shalt¹ strand will/shall strand will/shall strand will/shall strand will/shall strand
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strand strand hoặc strandest¹ strand strand strand strand
Quá khứ stranded stranded stranded stranded stranded stranded
Tương lai were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại strand let’s strand strand
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "strand", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=strand&oldid=1921821”