subordinates là gì

Từ điển hé Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /sə.ˈbɔr.də.nət/
Hoa Kỳ[sə.ˈbɔr.də.nət]

Tính từ[sửa]

subordinate /sə.ˈbɔr.də.nət/

Bạn đang xem: subordinates là gì

 1. Phụ, dựa vào, thuộc về.
  to play a subordinate part — vào vai phụ
  subordinate clause — mệnh đề phụ
 2. Ở bên dưới quyền, cấp cho bên dưới.

Danh từ[sửa]

subordinate /sə.ˈbɔr.də.nət/

 1. Người cấp cho bên dưới, người bên dưới quyền.

Ngoại động từ[sửa]

subordinate ngoại động từ /sə.ˈbɔr.də.nət/

Xem thêm: make head or tail là gì

Xem thêm: marble sculptures là gì

 1. Làm cho tới thuộc về nhập.
 2. Đặt xuống bậc dưới; hạ vai trò.

Chia động từ[sửa]

subordinate

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to subordinate
Phân kể từ hiện tại tại subordinating
Phân kể từ vượt lên khứ subordinated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại subordinate subordinate hoặc subordinatest¹ subordinates hoặc subordinateth¹ subordinate subordinate subordinate
Quá khứ subordinated subordinated hoặc subordinatedst¹ subordinated subordinated subordinated subordinated
Tương lai will/shall² subordinate will/shall subordinate hoặc wilt/shalt¹ subordinate will/shall subordinate will/shall subordinate will/shall subordinate will/shall subordinate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại subordinate subordinate hoặc subordinatest¹ subordinate subordinate subordinate subordinate
Quá khứ subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated
Tương lai were to subordinate hoặc should subordinate were to subordinate hoặc should subordinate were to subordinate hoặc should subordinate were to subordinate hoặc should subordinate were to subordinate hoặc should subordinate were to subordinate hoặc should subordinate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại subordinate let’s subordinate subordinate
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "subordinate", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=subordinate&oldid=1922901”