sum up là gì

Ý nghĩa của sum (something/someone) up nhập giờ đồng hồ Anh

sum (something/someone) up by saying I'd just lượt thích to tát sum up by saying that it's been a tremendous pleasure to tát work with you.

Bạn đang xem: sum up là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

sum something/someone up

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể dò xét những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

sum up

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể dò xét những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của sum (something/someone) up kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

sum up (something/someone) | Từ điển Anh Mỹ

(Định nghĩa của sum up (something/someone) kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

B2

Xem thêm: elevator là gì

Bản dịch của sum (something/someone) up

trong những ngữ điệu khác

nhập giờ đồng hồ Nhật

nhập giờ đồng hồ Catalan

nhập giờ đồng hồ Hàn Quốc

nhập giờ đồng hồ Ả Rập

nhập giờ đồng hồ Ý

descriure breument ac/algú…

يُلخّص شَيئاً ما, شَخصاً ما…

fare un sunto (di qualcuno/qualcosa)…

Xem thêm: ý tiếng anh là gì

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

sum (something/someone) up

Tác giả

Bình luận