superlative là gì

Cấu trúc đối chiếu nhất là 1 trong trong mỗi loại câu thông dụng nhập giờ Anh. Chúng tớ hay được dùng kiểu mẫu câu này Lúc ham muốn đối chiếu nhiều người hoặc nhiều vật nhằm mục tiêu chỉ ra rằng người/vật này bại mang trong mình 1 Điểm sáng nổi trội rộng lớn những người/vật không giống. 

I. So sánh nhất với tính kể từ ngắn

Bạn đang xem: superlative là gì

1. Cấu trúc: S + lớn be + the + superlative adjective (+ N)
Ví dụ:
He is the tallest student in my class. (Anh ấy là học viên tối đa lớp tôi.)
My house is the biggest in this village. (Nhà tôi lớn nhất nhập xã này.)

2. Cách tạo hình tính kể từ đối chiếu nhất so với tính kể từ ngắn

2.1. Thế này là tính kể từ ngắn?
Tính kể từ ngắn ngủn là tính từ:
- với cùng 1 âm tiết
Ví dụ: big (to), small (nhỏ), short (thấp)
- với nhì âm tiết kết đôn đốc vị "-y"
Ví dụ: happy (vui vẻ), ugly (xấu xí), pretty (đẹp)

2.2. Quy tắc tạo hình dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn

- Thông thông thường, Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu nhất, tớ tiếp tục thêm thắt đuôi "-est" nhập hâu phương tính kể từ ngắn ngủn.
Ví dụ:
short - shortest (nhỏ nhất)
old - oldest (già nhất)

- Với những tính kể từ ngắn ngủn với đuôi kết đôn đốc là "-e", Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu nhất, tớ chia sẻ thêm đuôi "-st" nhập hâu phương.
Ví dụ:
large - largest (lớn nhất)
nice - nicest (đẹp nhất)

- Với những tính kể từ ngắn ngủn với đuôi kết đôn đốc là 1 trong nguyên vẹn âm và 1 phụ âm, Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu nhất, tớ tiếp tục gấp rất nhiều lần phụ âm cuối và thêm thắt đuôi "-est" nhập hâu phương.
Ví dụ:
hot - hottest (nóng nhất)
big - biggest (to nhất)

- Với những tính kể từ với 2 âm tiết và với đuôi kết đôn đốc vị "-y", Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu nhất, tớ tiếp tục quăng quật "-y" và thêm thắt "-iest" nhập hâu phương.
Ví dụ:
happy - happiest (hạnh phúc nhất)
pretty - prettiest (xinh nhất)

II. So sánh nhất với tính kể từ dài

Xem thêm: have a reputation for là gì

1. Cấu trúc: S + lớn be + the + most + adjective (+ N)
Ví dụ:
This siêu xe is the most expensive in the showroom. (Trong chống trưng bày, con xe này là giắt nhất.)
He will become the most successful businessman in our town. (Anh ấy tiếp tục trở nên người kinh doanh thành công xuất sắc nhất thị xã của Cửa Hàng chúng tôi.)

2. Cách tạo hình tính kể từ đối chiếu nhất so với tính kể từ dài

2.1. Thế này là tính kể từ dài?
- Tính kể từ nhiều năm là tính kể từ với nhì âm tiết và ko kết đôn đốc vị đuôi "–y".
Ví dụ:
helpful (hay canh ty đỡ), careful (cẩn thận), honest (thật thà)

- Tất cả những tính kể từ với kể từ 3 âm tiết trở lên trên đều là tính kể từ nhiều năm.
Ví dụ:
important (quan trọng), beautiful (đẹp),  expensive (đắt đỏ)

2.2. Cách tạo hình dạng đối chiếu nhất của tính kể từ dài

- Để gửi một tính kể từ nhiều năm thanh lịch dạng đối chiếu nhất, tớ chỉ việc thêm thắt cụm kể từ "the most" nhập trước tính kể từ nhiều năm bại.
Ví dụ:
careful - the most careful (cẩn thận nhất)
hard-working - the most hard-working (chăm chỉ nhất)

- Trong giờ Anh với một số trong những tính kể từ nhiều năm nhưng mà Lúc gửi thanh lịch dạng đối chiếu nhất tớ với nhì cơ hội.

Xem thêm: february nghĩa là gì

  • Cách loại nhất là tớ thêm thắt đuôi "–est" vào sau cùng tính kể từ bại tựa như quy tắc so với tính kể từ ngắn ngủn.
  • Cách loại nhì tớ thêm thắt cụm "the most" nhập trước tính kể từ bại tựa như quy tắc so với tính kể từ nhiều năm tớ vừa vặn học tập phía trên.

Một số tính kể từ với dạng này là:

  • clever - the cleverest/ the most clever (thông minh nhất)
  • narrow - the narrowest/ the most narrow (hẹp nhất)
  • simple - the simplest/ the most simple (đơn giản nhất)
  • pleasant - the pleasantest/ the most pleasant (dễ chịu đựng nhất)
  • common - the commonest/ the most common (thông dụng nhất)

3. Các tính kể từ đối chiếu nhất đặc biệt

good - best  (tốt nhất)
bad - worst  (tồi tệ nhất)
much/ many - most  (nhiều nhất)
little  - least  (ít nhất)
far - farthest/ furthest  (xa nhất)