sure thing là gì

 • Thông dụng

  Thành Ngữ

  sure thing
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) vâng; dĩ nhiên

  Xem thêm thắt sure

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  all sewn up , belief , cert , certainty , cinch , dead certainty , definiteness , destiny , foregone conclusion , lock * , open and shut case , open-and-shut case , positiveness , rain or shine , safe bet , shoo-in , small risk , sure bet , surefire , surety

  Bạn đang xem: sure thing là gì

  Xem thêm: calves là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ