surge là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

  • IPA: /ˈsɜːdʒ/
Hoa Kỳ[ˈsɜːdʒ]

Danh từ[sửa]

surge /ˈsɜːdʒ/

  1. Sóng, sóng động.
  2. Sự trào lên, sự nhấc lên, sự trào lên.

Nội động từ[sửa]

surge nội động từ /ˈsɜːdʒ/

Bạn đang xem: surge là gì

Xem thêm: quiz nghĩa là gì

  1. Dấy lên, nhấc lên (phong trào... ).
  2. (Hàng hải) Lơi đi ra (thừng... ).
  3. Quay bên trên địa điểm (bánh xe).

Ngoại động từ[sửa]

surge ngoại động từ /ˈsɜːdʒ/

  1. (Hàng hải) Làm lơi đi ra (dây thừng).

Thành ngữ[sửa]

  • to surge forward: Lao cho tới.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

  • "surge", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)