sweet tooth là gì

Tiếp theo gót trên đây van nài chào khách hàng theo gót dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 8 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm và Wade Erwin phụ trách móc.

The two idioms we’re learning today are A LONE WOLF and TO HAVE A SWEET TOOTH.

Bạn đang xem: sweet tooth là gì

Hai trở thành ngữ tao học tập thời điểm hôm nay là A LONE WOLF và TO HAVE A SWEET TOOTH.

Mike and John are childhood friends. They went to tát elementary, then middle and high school together. They really lượt thích each other, yet Mike hasn’t seen John for a long time.

Mike và John là các bạn kể từ thuở nhỏ bé. Hai người học tập ngôi trường đái học tập, trung cấp cho và trung học tập bên nhau. Họ quí nhau lắm, thế tuy nhiên Mike ko gập lại John kể từ tiếp tục lâu ni.

MIKE: Mai Lan, did I ever mention my friend John to tát you? We used to tát walk to tát school together and sometimes bởi home page work together, too. Yet I haven’t seen him for a long time. I called him up and left messages but haven’t heard back from him.

Mai Lan, tôi sở hữu nhắc nhở về đứa bạn John của tôi với cô lúc nào ko ? Hồi tê liệt Cửa Hàng chúng tôi nằm trong quốc bộ cho tới ngôi trường, sở hữu Lúc nằm trong thực hiện bài bác nữa. Thế tuy nhiên tôi ko gập lại anh tao tiếp tục nhiều năm. Tôi gọi điện thoại cảm ứng thông minh, nhằm lại tin nhắn tuy nhiên ko thấy anh tao gọi lại.

MAI LAN: He may be too busy at his school or at work. Oh! What is he doing these days?

Có thể anh tao quá bận ở ngôi trường hoặc ở sở thực hiện. Ồ, anh tao đang khiến gì hồi này?

MIKE: When we met for a while three months ago, he told bầm he was working at the post office. He seems to tát be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.

Khi tôi gập lại anh tao tía mon trước đó, hình họa rằng với tôi hình họa đang được thao tác tận nhà bưu năng lượng điện. Anh tao dường như phấn khởi, tuy nhiên hiếm khi ra đi gập đồng minh. Tôi nghĩ về căn bạn dạng anh tao là “a lone wolf”, “một con cái chó sói cô đơn”.

MAI LAN: A lone wolf? An interesting term! How bởi you spell it? It’s a compound noun, isn’t?

A lone wolf ? Một kể từ hoặc ! Anh tấn công vần kể từ này thế này ? Đó là một trong danh kể từ kép, nên ko ?

MIKE: Lone L-O-N-E, wolf W-O-L-F. Yes, it’s a compound noun, a noun made up of more than thở one word.

Lone L-O-N-E, wolf W-O-L-F. Đúng, tê liệt là một trong danh kể từ kép, một danh kể từ bởi nhiều kể từ hợp ý lại.

MAI LAN: So, a lone wolf doesn’t often interact with other people, but keeps to tát himself.

Vậy một “lone wolf” thông thường thường xuyên ko mến tiếp xúc với những người không giống tuy nhiên sinh sống thui thủi 1 mình.

MIKE: That’s right. John is truly nice but he has always been rather quiet, he avoids the crowd, he doesn’t bother anyone. I wish he would be more open ví we could spend more time together.

Đúng vậy. John đáng yêu lắm tuy nhiên từ trước hình họa vẫn không nhiều rằng, hình họa rời chỗ đông người và ko nhiều chuyện ai. Tôi ước gì anh tao tháo dỡ tăng diện tích nhằm tuy nhiên nằm trong gập gỡ nhau nhiều hơn thế nữa.

MAI LAN: Why don’t you give him another gọi and invite him out?

Thì anh gọi lại anh tao một lần tiếp nữa và chào anh tao ra bên ngoài đi dạo.

MIKE: OK. I’ll bởi that. Hopefully he’ll come out. I’ll bring him a box of chocolate candies, too. He has a sweet tooth.

Xem thêm: mrm là gì

OK. Tôi tiếp tục thực hiện vì vậy. Hy vọng anh tao tiếp tục ra đi ngoài đùa. Tôi cũng tiếp tục đem tặng hình họa một vỏ hộp kẹo chocolat. Anh tao sở hữu “a sweet tooth”.

MAI LAN: A sweet tooth? How bởi we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth!

“Một dòng sản phẩm răng ngọt” ? Làm sao tao biết răng tao ngọt hoặc chua ? Tôi ko hề biết dòng sản phẩm vị của răng tôi.

MIKE: I don’t know the taste of my teeth either. But, you know what, the English language, lượt thích many others, has words with diverse meanings. “Sweet” means sugary, it also means tender, loving as in “Mai Lan is a sweet girl”!

Tôi cũng ko biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết ko, giờ Anh na ná nhiều ngữ điệu không giống sở hữu những kể từ đem nhiều nghĩa. “Sweet” là ngọt, như vị lối ; “sweet” cũng tức là êm ả dịu dàng, dễ thương và đáng yêu, như “Mai Lan là một trong cô nàng êm ả dịu dàng xứng đáng yêu” !

MAI LAN: Hey! Are you serious? You are mocking bầm, I know.

Này, anh rằng thực ko ? Anh đang được rằng móc tôi, tôi biết tuy nhiên.

MIKE: Mai Lan, it depends on how you behave. You may be sweet or you may not.

Mai Lan, dòng sản phẩm tê liệt tùy cơ hội cô đối xử. Cô hoàn toàn có thể là cô nàng êm ả dịu dàng, hoàn toàn có thể ko.

MAI LAN: Oh, Mike, you’re getting too philosophical. Let’s get back to tát what you said, “John has a sweet tooth”. What does that mean?

Ồ Mike, anh triết lý quá. Ta hãy quay về câu anh nói: John has a sweet tooth. Câu tê liệt tức thị gì vậy ?

MIKE: Mai Lan, bởi you lượt thích sweet food, such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?

Mai Lan, cô sở hữu mến ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân…?

MAI LAN: I eat a piece of cake or a chocolate once in a while, but I normally don’t eat much sweet food. I don’t want to tát get fat.

Tôi rất lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolat, tuy nhiên tôi thông thường thường xuyên ko ăn nhiều bánh kẹo. Tôi không thích mập đi ra !

MIKE: Then you don’t have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies, he loves sweet desserts. He has a sweet tooth.

Vậy thì cô không tồn tại “cái răng ngọt”, cô ko mến bánh kẹo. John thì sở hữu. Anh tao ăn đùa vị kẹo, bánh và mến đồ vật tráng mồm ngọt. To have a sweet tooth tức thị mến bánh kẹo.

MAI LAN: Interesting! To have a sweet tooth means to tát lượt thích to tát eat sweet food! Alright. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That’s not good for his health.

Hay thiệt ! To have a sweet tooth (có “một dòng sản phẩm răng ngọt”) tức thị mến ăn bánh kẹo. Vậy Lúc anh gập John, chỉ tặng anh tao một vỏ hộp chocolat nhỏ nhé. Hình ảnh tránh việc ăn nhiều lối, ko chất lượng mang đến sức mạnh.

Xem thêm: link to là gì

MIKE: OK, Mai Lan. See, I told you you’re sweet. You care about others!

OK Mai Lan. Thấy ko, tôi rằng cô là kẻ dễ thương và đáng yêu tuy nhiên. Cô nhằm ý săn bắn sóc cho tất cả những người không giống !

Hôm ni tất cả chúng ta vừa phải học tập nhì trở thành ngữ : a lone wolf tức là người sinh sống đơn độc và have a sweet tooth tức là mến ăn bánh kẹo. Hằng Tâm và Brandon van nài hứa gập lại quí vị vô bài học kinh nghiệm cho tới.